SLU-nyhet

Ida Wallin-ny Skoglig Doktor

Publicerad: 22 februari 2017

Värdefull personlig rådgivning. Ida Wallin är ny skoglig doktor. Hennes avhandling handlar om skogliga beslutsprocesser ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

En slutsats är att den personliga kontakten med betrodda rådgivare betyder väldigt mycket. Inte bara för själva rådgivningen utan också för hur skogspolitiken kan implementeras.

En annan slutsats är att det inte är en självklarhet att stor frihet och en mångfald av individuella målbilder bland skogsägarna ger ett diversifierat skogsbruk.

Läs hela Nyhetsbrevet, HÄR

Länk till Avhandlingen "Forest management and governance in Sweden a phronetic analysis of social practices"


Kontaktinformation