SLU-nyhet

Johan Rockström blir Årets SLU-alumn 2017

Publicerad: 08 november 2017
Årets SLU-alumn 2017 Johan Rockström. Foto: M. Axelsson, Azote.

Johan Rockström får utmärkelsen för sitt omfattande engagemang inom globala miljö- och hållbarhetsfrågor. Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Stockholms Resilienscenter (SRC) vid Stockholms universitet. Han tog mark- växtagronomexamen vid SLU 1991.

– Det är en stor ära att bli utsedd till Årets SLU-alumn. Min tid som student på SLU har betytt oerhört mycket för mig. Den naturliga blandningen av tvärvetenskap, teori och tillämpning på SLU har tjänat mitt lärande och görande mycket väl. SLU är inte bara ett nationellt och internationellt respekterat lärosäte med hög vetenskaplig och akademisk kvalitet, utan även ett universitet som håller många av mänsklighetens största ödesfrågor i sina händer. SLU:s kunskap och vetenskap om lantbruk och livsmedel är en förutsättning för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader enligt Paris klimatavtal, säger Johan Rockström.

Johan Rockström har bland annat tillsammans med forskare vid SRC tagit fram konceptet planetens gränser som publicerades i tidskriften Nature 2009. Det är ett vetenskapligt ramverk som utgår ifrån att det finns nio olika miljöproblem som alla har ett eget gränsvärde. Om något av dessa överskrids kan det leda till mycket stora miljöeffekter på grund av de tröskeleffekter som uppstår. Ramverket används för att hjälpa regeringar, internationella organisationer och företag som arbetar med hållbarhetsfrågor.

– SLU utbildar för en hållbar framtid och de som har kunskap inom hållbarhet kommer att spela en viktig roll framöver när det gäller att lösa de globala utmaningar som vi står inför. Det visar inte minst Johan Rockström. Det arbete han gör är ett bevis på att SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper, vilket genomsyrar våra utbildningar och den forskning som vi bedriver. Han är en stor inspirationskälla för våra forskare, studenter och medarbetare, säger SLU:s rektor, Peter Högberg.

Johan Rockström har tidigare utsetts till Årets Svensk av tidningen Fokus och har flera gånger utnämnts till Miljömäktigast i Sverige. Han är också rådgivare kring hållbarhetsfrågor till flera regeringar, företagsnätverk och FN:s generalförsamling.

– Vår viktigaste utmaning är att inse att vi talar om en omställning av hela samhället och att omvandla denna insikt till handling, dessutom inom alla områden. Det räcker inte att bara bli fossilfria till 2040-2050. Vi måste också ställa om hela livsmedelskedjan till att blir 100 procent hållbar, bevara kolsänkor, arbeta för biologisk mångfald och minimera övergödning, säger Johan Rockström.

Hans oro är att vi trots våra alltmer genuina och väl etablerade intentioner, från politiker över alla partifärger och näringsliv inom alla sektorer, inte inser att vi talar om rekordsnabba samhällsomställningar som kräver stora nationella investeringar och insatser.

– Betänk att vi om 13 år förväntas ha en fordonsflotta som är i princip helt fossilfri, från traktorer till lastbilar. Det är inget mindre än en smärre revolution. Genomförbar, men stor och spännande, säger Johan Rockström som framhåller att vi i Sverige är på rätt spår.

– Vi är ett av de få länder i världen som tydligt nu visar att hållbarhet är vägen till välfärd. Och vi gör detta inte bara genom retorik, utan också i praktik. Detta är viktigt. Vi är och kan därmed utvecklas vidare som det viktiga föregångsland vi måste vara för världen, säger Johan Rockström.

 

Fakta:

SLU Alumn är länken mellan SLU och universitetets tidigare studenter. Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka SLU:s kontakt med omvärlden. SLU Alumn delar ut utmärkelsen Årets SLU-alumn. Alla med anknytning till SLU kan nominera och en jury med SLU:s rektor, Peter Högberg, som ordförande väljer en vinnare.

Johan Rockström kommer att ta emot utmärkelsen vid en ceremoni som alla vid SLU är välkomna att delta på. Vid ceremonin kommer Johan Rockström också att hålla en föreläsning. Datum för ceremonin publiceras på SLU-webben.