SLU-nyhet

SLU:s anseende på sjunde plats bland svenska lärosäten

Publicerad: 27 oktober 2017

För sjätte året i rad har Kantar Sifo jämfört de svenska lärosätenas anseende hos allmänheten. SLU har fått en särskild genomgång av resultatet. Den visar att universitetet ligger över snittet vad gäller anseende, och att kännedomen om SLU har ökat.

Undersökningen "Anseendeindex för svenska lärosäten 2017" förklarar varför de tjugo lärosätena i undersökningen har olika högt anseende i medborgarnas ögon.

Anseende över snittet

SLU:s anseendeindex ligger på 74, dvs. över genomsnittet (anseendeindex 63 i snitt). Det är de nischade och mest anrika lärosätena som toppar listan ‑ SLU ligger på sjunde plats.

SLU:s anseende har dessutom varit stabilt i samtliga åldersgrupper under de år som undersökningen har genomförts, dvs. 2012-2017.

De viktigaste styrkorna i SLU:s anseende är:

  • Framgångsrikt universitet och framgångsrik forskning
  • Trovärdighet i media
  • Hög klass i internationella jämförelser
  • Positivt bidrag till samhället, forskning som ger nytta
  • Utbildning som studenterna har nytta av

Svagheterna är att vi kan bli bättre på att berätta om vår verksamhet och att bostadssituationen på studieorterna kunde vara bättre.

Kännedom på uppgång

Kännedomen om SLU har stärkts på flera sätt de senaste fem åren och ökad kännedomsgrad ger oftast högre anseende. Färre av de tillfrågade saknar helt kännedom om SLU. 2012 låg SLU:s totala kännedom bland allmänheten på 72 procent mot 79 procent år 2017.

De som känner till SLU vet dessutom mer om SLU och den djupaste kännedomsgraden har ökat stadigt de senaste tre åren, från 37 till 42 procent.

Bilden av SLU byggs av media, vänner och familj

Allmänheten kommer i allra högsta grad i kontakt med SLU via nyhetsflödet och via personer i sin närhet. Fokus i mediebilden ligger på forskning och expertutlåtanden från forskare och folk har en övervägande positiv minnesbild av SLU från media.