SLU-nyhet

Om övergång till nya agronomprogram

Publicerad: 09 juni 2016

Till studenter som påbörjade agronomutbildning hösten 2015 eller tidigare.

Som ni kanske är medvetna om sker en omarbetning av agronomprogrammen och det innebär att kursutbudet successivt kommer att förändras från och med ht 2016. Förändringarna består till stor del i att kurserna görs om för att omfatta 15 eller 7,5 hp, och kurser med annan omfattning utgår. Detta gäller inte sommarkurser som undantas från kravet på 7,5 hp. För att åstadkomma detta sker både uppdelning och sammanslagning av kursinnehåll. Vissa av er kommer att påverkas av detta, och andra inte. För er som påverkas gäller att ni ska ges möjlighet att slutföra er utbildning enligt den utbildningsplan som ni antogs till, och det kommer att finnas övergångsregler som tydliggör hur detta ska gå till. Är ni osäkra och har funderingar så vänd er till studievägledarna vid SLU: studievagledning@slu.se. Programnämnderna kommer uppdatera studievägledarna allteftersom beslut tas och övergångsregler kommer att föras in i utbildningsplaner och kursplaner. Förändringarna framgår även av ramschema för agronomprogrammen 300 hp. Håll också utkik efter mer information på programsidorna på studentwebben.

Vilka berörs av förändringarna?

Ni som påbörjade utbildningen ht 2014 och ht 2015 ska ha fått information när ni antogs till utbildningen om att det kommer att ske förändringar.
- Termin 9 för studenter antagna ht 2014
- Termin 7-9 för studenter antagna ht 2015
- Studenter med studieuppehåll eller som saknar vissa kurser.

Vilka påverkas inte av förändringarna?

Om du påbörjade din utbildning ht 2013 eller tidigare och har följt programmet i normal studietakt påverkas du inte av förändringarna.
Du har fortfarande möjlighet till omprov på kurser där du inte är godkänd. Om en kurs har lagts ned gäller att du har rätt till minst tre omprov under två år efter det sista kurstillfället.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill eller din studiesituation.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här.
Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte på campus, telefonmöte eller videomöte.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Torsdag 13-15