SLU-nyhet

En julhälsning från rektor

Publicerad: 19 december 2016

Här kan du läsa rektors julhälsning till alla anställda och studenter vid SLU.

Julen närmar sig som så ofta snabbare än man hade räknat med. Det är bara en handfull dagar kvar till ledigheten. I år sammanfaller helgdagarna med de röda kalenderdagarna, så kanske fler än vanligt väljer att jobba mellan jul och nyår och/eller nyår och trettonhelg.

Försök ändå att ta tillfället i akt, om det går, att varva ner, sänka tempot, få tid över för lugn och vila, för umgänge med nära och kära, släkt och vänner. Vare sig man firar helgerna hemma eller på annan ort är det viktigt att låta kropp och själ få ladda ur och ladda om inför kommande års arbete eller studier.

SLU undervisar och forskar kring viktiga områden, som är allt mer i fokus både i medierna och i samhällsdebatten – inte minst hur vi ska hantera den framtida livsmedelsförsörjningen. Där kan ju både julbord och nyårssupéer stämma till viss reflektion. Så här i årets sista dagar har en SLU-rapport om Sveriges livsmedelsberedskap i händelse av kris blivit mycket uppmärksammad, och det med rätta.

När 2017 börjar ska vi sjösätta de fyra framtidsplattformarna, Future-programmen, och samtliga anknyter i högsta grad till hur vi ska hantera den värld vi lever i och de råvaror vi behöver:

SLU Future Animals and Health - Framtidens djur och hälsa som inriktar sig på djurens hälsa och livskvalitet,

SLU Future Food – Framtidens mat som inriktar sig på svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse,

SLU Future Forests – Framtidens skog som inriktar sig på hållbart skogsbruk i vid bemärkelse, samt

SLU Urban Future – Framtidens städer som inriktar sig på den urbana människans behov av gröna miljöer med ett brett hållbarhetsperspektiv.

Det kommer att bli ett spännande år! Till detta kan också läggas mycket annat som händer under det kommande året, så som det fortsatta arbetet med det nya forskningsfartyget, utvecklingen av vårt varumärke med mera. Nya studenter ska anlända, färdigutbildade ska ut i arbetslivet. Dessutom fyller SLU 40 år, vilket det finns all anledning att uppmärksamma!

Men även den dagliga lunken och de dagliga rutinerna löper på, och ska så göra: föreläsningar och lektioner, seminarier och praktikövningar. Universitetet är en organism, som drivs av alla människor som arbetar här: ambitiösa studenter, kreativa forskare, pedagogiska lärare, teknisk och administrativ personal som lägger grunden för kärnverksamheterna.

Jag tackar er alla för goda insatser under året, och tillönskar alla SLU:are

En God Jul och ett Gott Nytt År!      


Kontaktinformation