11 mar

Online/Zoom

Referensskrivning och hur du undviker plagiering

seminarier, workshops |

Språkverkstan och Studie- och karriärvägledningen vid SLU håller en föreläsningsserie som består av tre Zoom-föreläsningar. Målet är att erbjuda stöd och inspiration till dig ska skriva din kandidat- eller masteruppsats (examensarbete) under vårterminen. Föreläsningarna kommer att fokusera på skriv- och arbetsprocessen vid ett examensarbete.

Språk: Engelska

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig via länkarna:

11 mars kl. 10.00-11.30
6 maj kl. 10.00-11.30

Fakta

Tid: 2024-03-11 10:00
Ort: Online/Zoom
Mer information:

Språk: Engelska