22 sep

Uppsala

UL och Uppsala kommun besöker campus Ultuna

besök på slu |

UL (Uppsala länstrafik) och Uppsala kommun kommer till Ultuna campus på besök för att prata om hur du reser med lokaltrafik, hållbart resande och studentvillkor.

UL kommer att bl.a förklara vilken biljettyp som är mest fördelaktig för en student och vilka krav finns på studietakt, legitimation osv. för att få resa på studentvillkor. UL kommer även att svara alla frågor gällande länets kollektivtrafik och hållbart resande.

Uppsala kommun kommer att rikta in sig på cykel och frågor kring trafiksäkerhet.

Var?

Ulls hus, plan 2 vid Servicecenter

När?

kl. 10.00-14.00

Välkomna!

Fakta

Tid: 2023-09-22 10:00 - 14:00
Ort: Uppsala

Relaterade sidor: