20 sep

Skörden, Alnarp

Strategier för att hantera härskartekniker/mikroaggressioner

Välkommen till ett seminarium där du praktiskt lär dig hur du kan kommunicera när du möter härskartekniker.

Känner du ibland att andra gör sig roliga på din bekostnad, blir du osynliggjord eller tilltalas på ett sätt så att du känner dig förminskad? Det kan vara på en föreläsning eller i grupparbeten, och även i privata situationer. Beteendet som föranleder känslan av att plötsligt vara väldigt liten eller obetydlig kallas härskartekniker, ibland också non-events eller mikroaggressioner.

De finns i uttryck, formuleringar, kroppsspråk och mycket mer. Många av oss använder härskartekniker omedvetet eller medvetet när vi känner oss pressade eller hotade i ett samtal. Det är inte sällan makt, normer och delaktighet som står på spel.

Mål med workshopen

  • lär dig om härskartekniker, vad de är och hur de utspelar sig på universitetet och på andra platser
  • reflektera över när och hur du har stött på dem
  • workshop kring egna framgångsrika försvarsstrategier
  • få teori kring motteknik och bekräftelsestrategier
  • skaffa dig kommunikativa verktyg att använda nästa gång du bemästras

Metod

Workshopen kommer att vara en blandning av miniföreläsningar och arbete i par och mindre grupper för att översätta och kunna applicera innehållet i sin egen kontext och roll.

Språk: workshopen hålls på engelska.

Workshopfacilitator

Katarina Billing, legitimerad psykolog, journalist & senior partner INDEA med 20+ års erfarenhet av att stötta studenter och forskare på alla nivåer vid olika svenska universitet.

Anmälan

Anmäl fortfarande öppen!

Anmäl dig här.

Under rubriken institution i formuläret kan du skriva namnet på den kurs du läser just nu.

Välkommen!

Fakta

Tid: 2023-09-20 12:30 - 15:30
Ort: Alnarp
Lokal: Skörden
Arrangör: Kommittén för lika villkor vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Kontaktinformation