8 jun

Samling utanför Restaurang Logen, Almas allé 14, Uppsala

Artpromenad med barnvagn

Gul-vit fjäril på kvist med knoppar. Foto

På Ultuna Campus finns en hel del skog med mycket fin död ved. Här lever spännande svampar, mossor och lavar. Dessutom finns fina stigar där det går bra att ta sig fram med barnvagn, även om går lite uppför ibland. Följ med mykologen Elisabet Ottosson från SLU Artdatabanken och några andra föräldralediga med småbarn för att titta närmre på skogslevande arter. Diskussioner om arternas ekologi och tips på hur de känns igen. Ta med lupp om ni har. Även kikare är bra! Tips är att också ta med egen lunch till efter promenaden.

Aktiviteten är en del av utmaningen Biodiversity ­Campus Challenge 22 maj–30 juni då det gäller det att hitta och rapportera så många olika arter som möjligt på SLU:s campusområden.

Biodiversity Campus Challenge är en bioblitz organiserad av ICA, en förening för europeiska Life Science universitet, som utmanar europeiska universitet att kartlägga den biologiska mångfalden på sina campusområden.

Nya aktiviteter fylls på kontinuerligt – håll koll på programmet för ditt campus.

Här kan du se hur många arter som SLU:s olika campus rapporterat 

Så här går det för andra universitet

Fakta

Tid: 2023-06-08 10:30 - 11:30
Ort: Uppsala
Lokal: Samling utanför Restaurang Logen, Almas allé 14
Arrangör: SLU Artdatabanken

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Cecilia Nordström, webbansvarig kommunikatör
SLU Artdatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se018-672441, 072-2032967