28 feb

Ortsoberoende

Sista dag för anmälan till doktorandkurs om skogsskador

interna händelser |

Den 28 februari är sista dagen för anmälan till kursen Skogsskador – förekomst och orsakssamband (3,5 hp).

Kursens mål är att förse studenterna med en grundläggande förståelse för de biologiska och ekologiska aspekterna hos skadegörare såväl som deras risker och effekter.

Efter avslutad kurs kommer studenterna att kunna:

  • Ha kännedom om olika skogsskador, symptom och skadegörare
  • Diagnostisera vanligt förekommande skadedjur och patogener
  • Förstå ekologin hos skadedjur och patogener
  • Diskutera ämnen relaterade till skogens ekosystem och deras välmående
  • Diskutera olika riskfaktorer relaterade till skogens välmående

Kursen hålls på engelska.

Fakta

Tid: 2023-02-28 00:00 - 23:59
Ort: Ortsoberoende
Sista anmälningsdag: 28 februari 2023

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Åke Olson, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Avdelningen för skoglig patologi
Ake.Olson@slu.se, 018-671876