25 okt

PO- Bäckströms sal (Aulan), Umeå

Jämställdhet och förändring - ett samtal om framtidens skogssektor

interna händelser | seminarier, workshops |

Ökad jämställdhet har länge setts som en central utmaning för skogssektorn. Det blev inte minst tydligt under kampanjen #slutavverkat för drygt fem år sedan, vilken formade förståelsen för frågor om ojämställda villkor, utsatthet och skogliga normer. Ökad medvetenhet har motiverat företag och organisationer inom sektorn att intensifiera och fördjupa sitt arbete kring jämställdhet, inkludering och mångfald.

I detta samtal kommer vi att utforska konkreta exempel på de framsteg som har gjorts inom sektorn när det gäller att främja jämställdhet och inkludering. Vi kommer att lyssna till presentationer från tre skogliga arbetsgivare, för att sedan tillsammans diskutera skogssektorns framtid inom detta område och utforska vägar för en mer jämställd och inkluderande skogssektor. Frågor från publiken kommer kunna ställas både innan och under samtalet. 

Medverkande i samtalet:

Lisa Lijlestrand, HR-partner, Sveaskog

Mats Nilsson, HR-chef, Holmen Skog

Anna-Karin Santonen Öjerskog, HR-chef, Skogssällskapet

Klara Logård, Moderator, Skogshögskolans studentkår

 

Vi bjuder på fika, välkomna! 

Fakta

Tid: 2023-10-25 13:00 - 15:00
Ort: Umeå
Lokal: PO- Bäckströms sal (Aulan)
Arrangör: Skogshögskolans studentkår i samarbete med Skogsfakultetens JLV-kommitté och Skogssektorns jämställdhetsråd
Mer information:

tina.sjostrom@slu.se


Program

13:00 Introduktion 

13:05 Presentation Skogssektorns jämställdhetsråd 

13:10 Tre presentationer av jämställdhetsarbete

13:55 Bensträckare 

14:00 Panelsamtal 

14:45 Fika och mingel

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation