19 maj

Zoom

Värt att veta: Vem är parken till för?

Nu är det dags för ett nytt föredrag i SLU:s populärvetenskapliga serie Värt att veta. Nu handlar om vem som stadens parker är till för, alltså en föreläsning med landskapsarkitektur som förtecken. Välkommen.

Park, foto.

Parkförvaltning är en omfattande bransch, kring skötsel och utveckling av friytor. Genom förvaltning kan kvaliteter som är av stor vikt för människors hälsa och välbefinnande skapas.

Men olika användargrupper har olika behov. Utmaningen blir att utveckla parkmiljöer som är av betydelse för dem som behöver det mest. Det ger upphov till frågor som: Vem är parken till för? Och Hur kan parkförvaltningen anpassas till behoven?

Det är landskapsarkitekt Märit Jansson som föreläser.

Här hittar du mer information samt länken till zoom.

Välkommen

Fakta

Tid: 2022-05-19 12:15 - 13:00
Ort: Zoom
Mer information:

Carl Johans park i Norrköping juli 2021. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.Kontaktinformation

Värt att veta – populärvetenskapliga föreläsningar.
Kee Lundqvist
kee.lundqvist@slu.se, 018-67 10 97