11 maj

Online

Jämställd skogssektor: från handling till resultat

seminarier, workshops |

Den 11 maj 2021 genomför Skogslänet Västerbotten och Nolia AB en ny nationell jämställdhetskonferens för den skogliga sektorn.

Från implementering till resultat, är en fortsättning på konferensen som genomfördes 2018. Då togs det flera avstamp att sexism och snäva maskulinitetsnormer inte är något som hör hemma i skogssektorn och inte heller i samhället som stort.

Denna konferens syftar till att fortsätta problematisera de ojämställdhetsproblem som finns men också ge verktyg till hur ni kan arbeta mer inkluderande genom ett jämställdhetsperspektiv. Ni kommer bland annat få kunskap om hur maskulinitet skapas och återskapas men också testa nya sätt att arbeta och medvetet skapa önskvärd arbetsplatskultur. Det handlar om att (våga) implementera, utvärdera och efterfråga ett jämställdhetsperspektiv i hela värdekedjan.

Vi utmanar resten av skogssektorn i Sverige att tillsammans med oss fortsätta driva arbetet för en mer inkluderande och jämställd skogssektor!

Läs mer och anmäl dig här:
https://jamstalldskogssektor.coeo.events/

Fakta

Tid: 2021-05-11 08:30 - 15:00
Ort: Online
Arrangör: Skogslänet Västerbotten
Sista anmälningsdag: 30 april 2021

Relaterade sidor:


Kontaktinformation