18 maj

Zoom, Online

Vem är anställningsbar i livsmedelskedjan?

seminarier, workshops |

En viktig faktor för att nå livsmedelsstrategins mål med större livsmedelsproduktion i Sverige och ökad självförsörjning inom landet är att företagen i sektorn kan förses med kompetenta medarbetare på olika nivåer. Som ett led i arbetet med att följa upp livsmedelsstrategin anordnar KSLA ett seminarium om livsmedelskedjan som arbetsplats.

Hur kan livsmedelssektorn bli attraktiv för fler att arbeta i och vilka ingångar finns? Seminariet tar upp frågan om yrkesutbildningar och deras attraktivitet och möjligheterna till vuxenutbildning för den som vill byta yrkesbana.

Många företag ser en stor utmaning i att hitta personal med kunskaper och intresse för att arbeta i branschen. KSLA:s kommitté för matproduktion och -konsumtion belyser vid webbinariet frågan om vad arbetsgivare kan förvänta sig av framtida medarbetare och vad ungdomar värdesätter på sin blivande arbetsplats och i sitt framtida arbete.

Företrädare för företag i branschen, ungdomar och utbildningsanordnare liksom representanter för Utbildningsdepartementet bidrar med synpunkter vid mötet.

För mer information, program och anmälan se KSLA:s hemsida

Fakta

Tid: 2021-05-18 09:00 - 11:00
Ort: Online
Lokal: Zoom
Arrangör: KSLA
Sista anmälningsdag: 14 maj 2021
Mer information:

https://www.ksla.se/aktivitet/kompetensforsorjning-i-livsmedelssektorn/ 


Relaterade sidor:


Kontaktinformation