28 apr
29 apr

Online

Föreläsningar av nya professorer

Välkommen att följa de digitala föreläsningarna av nya professorer den 28-29 april!

Flera av SLU:s spännande ämnesområden kommer att beröras under dessa två dagar då 15 nya professorer får möjlighet att presentera sin forskning. Föreläsningarna är en del av den professorsinstallation som årligen sker vid SLU för att markera professorernas tillträde till sin nya befattning vid lärosätet. Till följd av pandemin har dock den traditionsenliga installationsceremonin samt efterföljande middag fått skjutas på framtiden och de professorer som föreläser i år kommer att högtidligen installeras vid nästkommande ordinarie installationsceremoni som planeras till våren 2022.

Föreläsningarna är populärvetenskapliga och sändningen kommer att ledas av moderator Malin von Essen. Malin är jägmästare med en bred kompetens inom kommunikation. Hon jobbar idag inom sitt egna företag fr a med rollen som facilitator för att hjälpa företag och organisationer att skapa meningsfulla möten. Malin är dock även frilansskribent och tar uppdrag som moderator.

Genom ett nytt föreläsningskoncept ges möjlighet att lära känna varje professor genom ett inledande samtal mellan professor och moderator. Sändningen sker i realtid och du kan under pågående föreläsning skicka in frågor via nyaprofessorer@slu.se vilka tas upp vid en kort frågestund efter varje föreläsning.

Sändningen hittar du på den 28 och 29 april på www.slu.se/professorer. Ingen inloggning behövs.

Mer information om professorerna i form av tex, bilder och filmer hittar du på samma sida som sändningen, www.slu.se/professorer.

Ingen anmälan krävs.

Varmt välkommen att delta!

Fakta

Tid: 2021-04-28 - 2021-04-29
Ort: Online
Mer information:

Tid:
28 april 09.00–15.00
29 april 09.00–14.15

För mer information: www.slu.se/professorer


Program

Onsdag 28 april

09.00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

09.10 Hjärnan bakom beteendet
Erika Roman, professor i husdjurens fysiologi

09.45 Chronic wasting disease in Norway and why the rest of Europe should worry
Bjørnar Ytrehus, professor i veterinärmedicinsk patologi

10.25 The struggle over sustainability: on the co-construction of meaning in environmental governance
Anke Fischer, professor i miljökommunikation

11.00 Naturen som inspirationskälla i materialdesign för bättre miljö
Gulaim Seisenbaeva, professor i oorganisk och fysikalisk kemi

12.30 Life underground: the diet of soil biota
Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning

13.05 Technology for safe nutrient recycling
Björn Vinnerås, professor i kretsloppsteknik

13.45 The microbial engines of lakes
Stefan Bertilsson, professor i funktionell ekologi i limniska system

14.20 Entreprenörskap på landsbygden
Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi

Torsdag 29 april

09.00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

09.10 Element cycling in terrestrial ecosystems
Marie Spohn, professor i skogsmarkens biogeokemi

09.45 Forest-derived and other bio-materials in sustainable composites
Stergios Adamopoulos, professor i trävetenskap och träteknologi

10.25 Raffinerade biprodukter för raffinerade bioprodukter
Sylvia Larsson, professor i biomaterialvetenskap

11.00 The life and death of xylem cells determine the properties of wood
Hannele Tuominen, professor i skoglig växtfysiologi

12.30 The hidden gears that help us understand how forest ecosystems function
Michael Gundale, professor i skoglig vegetationsekologi

13.05 More than money: forest economics as a tool to better understand sustainability
Francisco X Aguilar, professor i skogsekonomi

13.40 Forest logistics: smarter solutions for working in the woods
Dag Fjeld, professor i skogsteknologi

Länk till program föreläsningar (pdf)