4 mar

Video

Lagring och hantering av krossensilerad spannmål

seminarier, workshops |
En skördetröska med en person på kör genom ett spannmålsfält. Foto.

Vi kommer att redovisa resultaten från projektet Wetgrain i ett webinarium.

Syftet med projektet "Wet grain in package" är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i området Botnia-Atlantica. Spannmålsodlingen i Botnia-Atlanticaområdet har p.g.a. klimatet sämre förutsättningar än de områden som ligger längre söderut och våtlagring av spannmål kan vara ett lönsamt alternativ. 

Program

  9:00 Välkomna och Introduktion
  9:20 Teknik för krossensilering i storsäck
  9:35 Odling av korn/bygg i kalla klimat
  9:50 Modell för att beräkna när kornet är moget
10:10 Paus
10:15 Miljöpåverkan från olika lagringsmetoder av spannmål
10:30 Sortmaterial av korn/bygg
10:45 Modell för handel med krossensilerad spannmål i storsäck
10:50 Avslutning och diskussion

Projektet är finansierat av:

Interreg Botnia-Atlantica
Österbottens Förbund
Länsstyrelsen Västerbotten
Region Västernorrland
Länsstyrelsen Jämtlands län
Yrkeshögskolan Novia
Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN)
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune


Kontaktinformation

Anne-Maj Gustavsson, Forskare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717