10 sep

Video via Zoom

Digital solutions replacing academic travel during the corona pandemic – what can we learn?

interna händelser | seminarier, workshops |

Studenter presenterar en undersökning om SLU-anställdas erfarenheter från vårens inställda tjänsteresor och de digitala alternativ som i vissa fall kunnat ersätta dessa.

Vårens pandemi har inneburit ett hastigt förändrat arbetssätt. Konferenser, seminarier, möten och disputationer – bland många andra akademiska aktiviteter – har flyttats till digitala plattformar eller ställts in. Sammantaget har den rådande situationen resulterat i betydligt färre resor och kraftigt minskad fysisk mobilitet, men detta till trots har mycket högkvalitativt arbete blivit gjort.

En del i SLUs arbete med att bli ett klimatneutralt universitet till 2027 är att markant minska utsläppen från tjänsteresor. Vidare har SLU sedan 2016 i uppdrag att arbeta för att öka andelen digitala möten enligt metoden för projektet Resfria möten i myndigheter (REMM). Arbetet med minskade tjänsteresor och ökad digitalisering har med andra ord länge stått högt upp på SLU:s agenda och våren 2020 utgör en oväntad men värdefull möjlighet att besvara frågan: vilka akademiska aktiviteter kan – med bibehållen kvalité – ersättas med digitala alternativ?

Fyra studenter fick av Institutionen för Ekologi, Mark- och miljö, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi samt Stad och land i uppdrag att undersöka just detta. Under sommaren genomfördes 25 intervjuer och en enkät skickades ut till omkring 900 anställda. Nu presenteras resultatet i webbinariet: Digital solutions replacing academic travel during the corona pandemic – what can we learn? Varmt välkomna!

Webbinariet hålls på engelska.

Följ webbinariet via Zoom.
Lösenord: 814529

Ingen föranmälan behövs.


Kontaktinformation