3 jun

Webbsänt, Online

Webbseminarium: Odling och förädling av kulturspannmål

seminarier, workshops |
Människor går i ett fält med äldre hög råg.

Välkommen till ett webbsänt seminarium där studentarbeten inom forskningsprojektet "Historiska sädesslag i framtidens mat" presenteras!

"Historiska sädesslag i framtidens mat" är ett fyraårigt tvärvetenskapligt projekt, finansierat av Formas, där forskare från SLU och Högskolan i Kristianstad tillsammans med lantbrukare och bagare undersöker möjligheter med gamla spannmålssorter.

Under seminariet presenterar  tre studenter sina arbeten om odling och förädling av kulturspannmål. Dessutom berättar doktoranden Tove Ortman om sitt projekt.

Publiken kan skicka frågor via chatten och så svarar studenterna efter sin presentation. Presentationerna kommer att spelas in.

Fakta

Tid: 2020-06-03 10:00 - 13:00
Ort: Online
Lokal: Webbsänt
Arrangör: Centrum för biologisk mångfald/Projektet "Historiska sädesslag i framtidens mat"
Mer information:

Registrering krävs för att få en länk och lösenord till det digitala seminariet. För registrering, mejla till: karin.gerhardt@slu.se


Program

10.00 Karin Gerhardt (Projektledare):
Introduktion om projektet ”Historiska spannmål i framtidens mat”.

10.10-10.30. Tove Ortman, (Doktorand inom forskningsprojektet)
Nygamla spannmål i ekologisk odling, kort presentation av pågående studier.

10.30 Hannah Wendin, (Agronomprogrammet landsbygdsutveckling):
Hantverkskvarnarnas betydelse för småskalig spannmålsodling med kulturspannmål.

Arbetet består av ett antal intervjuer och beskriver de resurser och kunskaper som krävs för att mala kultursorter. Möjligheter och begränsningar för kvarnverksamheterna analyseras.

11.00 Klara-Li Yngve, (Agronomprogrammet Mark-växt):
Mykorrhiza i kulturspannmål.

Både kulturspannmål och mykorrhiza har lyfts fram som möjliga för att uppnå ett mer hållbart jordbruk. Vilken tidigare forskning finns av arbuskulär mykorrhiza i kulturspannmål och om förmågan hos spannmål att bilda mykorrhiza har påverkats av modern växtförädling?
 

11.30—11.40 Kaffepaus/bensträckare

11.40 Hanna Smidvik, (Kandidat i biologi):
Lantsorters roll i klimatanpassning av jordbruket 

Vad kan studier över mellansvensk svarthavre säga om betydelsen av lokal anpassning i ett förändrat klimat?                                                                      

12.10  Avslutning. Karin Gerhardt 


Kontaktinformation