11 nov

online, Umeå

Då, nu och sen - Hur görs jämställdhet i skogsnäringen?

seminarier, workshops |

Framgångsfaktorer och utmaningar i jämställdhetsarbetet - skogliga aktörer berättar om sin jämställdhetsrevision.

14.15 ”Då, nu och sen – Hur görs jämställdhet i skogsnäringen”? Föredrag av Maria Johansson, post-doc vid institutionen för skoglig resurshushållning, talar vid Skogslänet Västerbottens webbinarium om jämställdhetsarbete i skogssektorn. Föredraget baseras utifrån hennes avhandling ”Business as usual”.

Hela programmet och anmälan för webbinariet hittar du i Länsstyrelsen Västerbottens kalendarium. 

Fakta

Tid: 2020-11-11 13:00 - 15:00
Ort: Umeå
Lokal: online
Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Skogslänet Västerbotten och Nolia AB.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ann Dolling, Forskare
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
ann.dolling@slu.se, +46706997452