30 sep
1 okt

Sal L, Undervisningshuset, Uppsala

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten

docentföreläsningar |

Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna den 30 september och 1 oktober 2019.

Det blir fyra föreläsningar per dag inom ämnena miljöanalys, teknologi, biologi, nationalekonomi och landsbygdsutveckling från fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ).

Program

Sal L, Undervisningshuset

Måndag 30 september

09:00 Mattias Eriksson i ämnet teknologi.
Varför gråta över spilld mjölk? – Matsvinnets roll som bov i livsmedelssystemet
Föreläsningen hålls på svenska.

10:30 Cecilia Lalander i ämnet teknologi.
Turning waste to value - Valorisation of biodegradable waste using Invertebrates
Föreläsningen hålls på engelska.

13:00 Jenny Kreuger i ämnet miljöanalys.
Earth, Water and Pesticides - Understanding pesticide transport in the agricultural landscape from land to water
Föreläsningen hålls på engelska.

14:30 Adrien Sicard i ämnet biologi.
The diversification of flower morphology: linking plant genes to the functioning of ecosystems
Föreläsningen hålls på engelska. OBS: webbsänds inte.

Tisdag 1 oktober

09:00 Kristina Marquardt i ämnet landsbygdsutveckling.
Smallholder landscapes – understanding land use practices and dynamics of change
Föreläsningen hålls på engelska.

10:30 Patrik Oskarsson i ämnet landsbygdsutveckling.
'Life-giving hills' or 'national treasure chests'? Exploring contrasting perspectives on resource extraction in India and beyond
Föreläsningen hålls på engelska.

13:00 Staffan Waldo i ämnet nationalekonomi.
Ekonomi för ett hållbart fiske
Föreläsningen hålls på svenska.

14:30 Ulf Bergström i ämnet miljöanalys.
Advancing the knowledge base for fisheries management and habitat conservation – the importance of understanding food web interactions
Föreläsningen hålls på engelska.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Frida Lindqvist
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
frida.e.lindqvist@slu.se, 018-67 10 47