27 aug

Ulls hus, Sal Z, Uppsala

INSTAGRANIMAL - ett symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism

evenemang | konferenser | seminarier, workshops |
Bild av symposiets poster. Foto.

Välkomna att lyssna på ett symposium om värderingar och utmaningar inom djurbaserad turism.

Symposiet är öppet under tisdag 27 augusti 09.00-16.00 och onsdag 28 augusti 09.00-12.00. Symposiet hålls på engelska.

Djur används inom turism på många olika sätt - som nöje, platsmarkörer, att betraktas, avbildas, jagas, hjälpas och umgås med. Djuren blir en del av en upplevelse, men hur ser vi på djuren och vilket ansvar har vi för djuren när vi är en del av den djurbaserade turismen? En annan fråga som ställs allt oftare är hur djuren har det och upplever sin situation.

Symposiet samlar ett 30-tal svenska och internationella experter inom djurturism policies, djurturism och bevarandebiologi och hållbarhet, relationer mellan djur och människor, jaktsociologi, antropologi, filosofi, djurvälfärd och djuretik som ska diskutera djurens roll och våra relationer till djuren inom eko-, jakt- och agro-turism.

Presentationer som ges under symposiets hela första dag och fram till lunch andra dagen i rum Z, Ulls hus, är öppna för alla i mån av plats, medan workshopen som följer under andra dagen enbart är öppen för inbjudna till symposiet.

Arrangörer: Erica von Essen, inst. för stad och land, avd. för miljökommunikation & Johan Lindsjö, Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU.

Kontakt: Erica von Essen: erica.von.essen@slu.se & Johan Lindsjö johan.lindsjo@slu.se

Symposiets poster med preliminärt program »


SCAW logo. Illustration. SLU Framtidens djur, natur och hälsa. Logo. SLU Logo. Illustration.

Fakta

Tid: 2019-08-27 09:00 - 17:00
Ort: Uppsala
Lokal: Ulls hus, Sal Z
Arrangör: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och avdelningen för miljökommunikation, institutionen för stad och land, SLU
Mer information: