2 maj

Sal L Undervisningshuset Uppsala / länk Hollywood Umeå / länk Spiltan Alnarp / video ID 6391569

Hur arbetar vi med mångfald på SLU, hur blir vi bättre och mer medvetna?

seminarier, workshops |

Presentation och workshop med Barakat Ghebrehavariat: Hur kan vi löpande identifiera risker, analysera orsaker, vidta åtgärder, dokumentera och följa upp arbetet inom lika villkor.

Diskrimineringslagen kräver aktivt arbete med dessa frågor och enligt en nyligen genomförd internrevision sker detta inte på ett tillfredsställande sätt på SLU idag.

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor välkomnar universitetets alla anställda och studenter till föreläsning och lunchdiskussion tillsammans med demokratiagenten Barakat Ghebrehavariat.

Barakat Ghebrehavariat är föreläsare, rådgivare och utbildare samt VD för förändringsbyrån Demokrateam med lång erfarenhet av att arbeta med mångfald utifrån ett kommunikationsperspektiv. Barakat höll ett uppskattat seminarium på SLU i maj 2018 och återkommer nu med ett nytt seminarium.

Fakta

Tid: 2019-05-02 11:00 - 14:00
Ort: Sal L Undervisningshuset Uppsala / länk Hollywood Umeå / länk Spiltan Alnarp / video ID 6391569
Arrangör: NJ:s kommitté för lika villkor
Mer information:

Evenemanget sker på engelska, och NJ-fakultetens lika villkorskommitté bjuder på lunchmackor till de 50 första deltagarna.

Lika villkorsarbete vid NJ-fakulteten


Program

- 11.10-12.00: Barakat föreläsning
- 12.00-13.00: Lunchmackor och diskussion i smågrupper
- 13.00-13.50: Gemensam diskussion

Relaterade sidor: