26 apr

P-O Bäckströms sal, Umeå

Informationsmöte

interna händelser | seminarier, workshops |

Välkommen på ett informationsmöte om Vindelälvens biosfärområde och om regionalt skogsprogram för Västerbotten.

Vindelälven-Juhtatdahka biosfärkandidatur

I juni kommer FN-organet Unesco med stor sannolikhet att utse Vindelälvsdalen med Laisdalen och nedre delen av Umeälven till ett så kallat biosfärområde. Området kommer då att bli ett av ca 700 biosfärområden i världen och det 6:e i Sverige. Men vad är ett biosfärområde och vad är egentligen nyttan med ett biosfärområde här hos oss?

Regionalt skogsprogram för Västerbottens län

Sedan i höstas pågår ett regionalt skogsprogram i Västerbottens län. Arbetet är en fortsättning på, och utveckling av, det nationella skogsprogrammet som startade 2015. Syftet med skogsprogrammet i Västerbotten är att ta fram en regional skogsstrategi och att stödja ett långsiktigt utvecklingsarbete för att realisera de möjligheter som finns och bättre hantera svårigheter och konflikter.

Anders Esselin är vikarierande koordinator för Vindelälven-Juhtatdahka biosfärområdeskandidatur och processledare för det regionala skogsprogrammet i Västerbottens län

Staffan Norin, regionchef på Skogsstyrelsen, kommer också att medverka vid presentationen av skogsprogrammet.

Fakta

Tid: 2019-04-26 08:30
Ort: Umeå
Lokal: P-O Bäckströms sal
Arrangör: SLU
Sista anmälningsdag: 26 april 2019
Mer information:

Alla är välkomna. Ingen anmälan behövs.


Program

08.30-10.00 Skogsprogrammet

10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 Biosfärområdet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation