10 apr

Datorsal 2, Ulls hus, Uppsala

Infomöte & skrivarstuga om MFS-stipendium

Stipendiet för dig som är i slutet av högskolestudierna och vill fördjupa dina kunskaper om utvecklingsfrågor genom en fältstudie.

Välkommen på informationsmöte och skrivarstuga inför ansökan för MFS-stipendium.

På mötet får du veta mer om stipendiet och hur du skriver din ansökan.

Om MFS

MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete samtidigt som du får en större förståelse för både dig själv och din omvärld.

Syftet är att göra dig förberedd på att arbeta med utvecklingsfrågor i ett globalt sammanhang.

För att söka MFS-stipendium ska du

  • vara registrerad på SLU som student
  • inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
  • ha goda kunskaper i engelska
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (eller från övriga Norden)
  • skriva din kommande uppsats på engelska
  • inte tidigare ha blivit beviljad MFS stipendium

Genom MFS kan du på plats i ett låg- eller medelinkomstland samla material till din uppsats på kandidat-, magister-, eller masternivå. Under minst åtta veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet du åker till.

Du kan göra din fältstudie inom alla akademiska områden – från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin.

Stipendiet du söker är på 27 000 kronor och tänkt att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Hur gör jag?

Läs mer om hur man söker MFS-stipendium på studentwebben.

Vart kan jag åka?

www.studera.nu/mfs finns allt du behöver veta om i vilka länder du kan göra din fältstudie. Där finns också information om den obligatoriska förberedelse-kursen, länkar till reseberättelser med mera.

Behöver du mer inspiration?

www.mfs.nu kan du läsa reseberättelser från några av dem som redan gjort en fältstudie med stöd från MFS. I sociala medier hittar du fler upplevelser under #minorfieldstudies.

Fakta

Tid: 2019-04-10 12:30 - 15:00
Ort: Uppsala
Lokal: Datorsal 2, Ulls hus
Arrangör: Utbildningsavdelningen

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

mobilitet@slu.se.