16 okt

Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Vad är hållbarhet kopplat till de gröna näringarna

evenemang | seminarier, workshops |

Hållbarhet är ett av orden för dagen. Detta seminarium tar upp de olika aspekterna på hållbarhet: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och det främst ur ett producentperspektiv.

Fösta delen är korta presentationer och därefter en paneldiskussion.

Målgruppen är i första hand studenter på SLU men även öppen för en intresserad allmänhet. 

Fakta

Tid: 2019-10-16 13:15
Ort: Alnarp
Lokal: Aulan, Alnarpsgården
Arrangör: SLU Partnerskap Alnarp
Sista anmälningsdag: 15 oktober 2019
Pris: Fritt
Mer information:

Program

13.15

Inledning - hur jobbar vi med hållbar utveckling inom SLUs utbildningar?

13.40

Vad är ekonomisk hållbarhet kopplat till produktion inom lantbruk och trädgård?

14.00

Vad är miljömässig hållbarhet (kopplat till produktion inom lantbruk och trädgård?

14.20

Vad är social hållbarhet kopplat till produktion inom lantbruk och trädgård?

14.40

Fika, mingel, diskussion parvis eller i små grupper (med studenter från olika program och externa) - vilka hållbarhetsfrågor förväntar du dig att du får jobba med i din utbildning/vilka frågor bör prioriteras?

15.15

Reflektioner från minglet och paneldiskussion med frågor från diskussionsledare och från publiken.

15.50

Avslutande ord

16.00

Slut


Kontaktinformation

Jan Larsson, universitetsadjunkt
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jan.larsson@slu.se, 040-41 50 73