Verktyg för enkäter

Senast ändrad: 18 oktober 2022

Vill du skapa en enkät?

SLU har tecknat avtal med företaget Netigate om att få nyttja deras webbaserade enkätverktyg.

Netigate är ett svenskt företag med många stora kunder runt om i Europa. Deras enkätverktyg är flexibelt och mångsidigt både när det gäller att skapa enkäter och att ta fram rapporter utifrån inkomna svar. Det finns gott om hjälpfunktioner i systemet, både i form av skriftliga manualer och små demofilmer.

För att kunna använda Netigate-verktyget måste man logga in på webbsidan www.netigate.se

Du som vill skapa en enkät kan skaffa dig en Netigate-inloggning genom att kontakta IT-stöd, antingen genom att ringa (018-67) 66 00 eller maila till
support@slu.se

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se