Passerkort

Senast ändrad: 03 mars 2023

Alla studenter tilldelas ett personligt passerkort under sin studietid på SLU. Information om studenter hämtas automatiskt från Ladok, vilket innebär att endast aktiva studenter har tillträde till SLU:s lokaler. Passerkortet har fler funktioner förutom att öppna dörrar, till exempel utskrift och kopiering. Det är SLU Säkerhet som ansvarar för passerkort och tillträde till våra lokaler.

SLU:s lokaler är till största delen öppna under dagtid. För vissa utrymmen krävs dock passerkort även under dagtid för att man ska kunna komma in. Passerkort behövs framförallt för att nyttja datasalar och liknande på kvällstid och helger.   

För att du ska få ett passerkort måste du vara aktivt studerande vid SLU och registrerad i Ladok. Giltighetstiden på passerkorten är en termin i taget med en viss överlappningsperiod för registrering och administration. Du kan använda samma passerkort i Alnarp, Uppsala och Umeå. 

Hur får du ditt passerkort? 

Efter att du blivit registrerad (inskriven på en SLU-kurs) i Ladok får du som ny student ett e-post meddelade om att du kan hämta ett passerkort på ortens servicecenter/serviceplats.

Kontrollera att du som student är registrerad innan du går till din serviceplats. Du kan kontrollera att du är registrerad på kurser på "Mina studier " eller på startsidan på studentwebben.

  • Alnarp: Servicecenter, Alnarpsgården
  • Uppsala: Servicecenter, Ulls hus, Ultuna
  • Umeå: Servicecenter, Skogishuset
  • Skinnskatteberg: Biblioteket

Ditt närmaste Servicecenter kan hjälpa till med de vanligaste frågorna kring passerkort. Länk till SLU Servicecenter

Vid uthämtning ska du visa legitimation samt läsa genom och godkänna reglerna för kortinnehavet innan du tar emot ditt passerkort.

Du får ditt personliga passerkort och i samband med detta kommer även information skickas till din @slu.se adress innehållande din fyrsiffriga kod, kortnummer och regler som information till kortinnehavaren.

Vilken behörighet du har på ditt passerkort är automatiskt styrt av kurskoderna i Ladok. Om du av någon anledning anser att du behöver ändra din behörighet ska du eller din lärare vända sig till institutionssekreterare eller motsvarande. Du kan inte själv begära utökad behörighet på serviceplatsen.


Kontaktinformation

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00