Information om studentkonto

Senast ändrad: 11 februari 2022

När du börjar studera vid SLU får du ett användarkonto som du ska använda till de flesta av våra system. Våra datorer ingår i någonting som kallas AD (active directory) och som är ett system som gör det möjligt för oss att lättare hålla ordning på alla resurser (datorer, skrivare, nätverk med mera).

När du loggar in på en SLU-dator så loggar du egentligen inte in enbart på datorn utan du blir samtidigt inloggad i vårt AD, dvs vårt nätverk.

Om lösenord

Ditt användarkonto är skyddat med ett lösenord som är personligt och som bara du ska känna till. Du är ansvarig för allt som görs via ditt konto och ska därför aldrig låna ut dina inloggningsdata till någon annan. Om en obehörig person lyckas logga in med dina uppgifter kan hen till exempel ladda hem copyrightskyddade filmer eller musik, ägna sig åt barnpornografi eller skicka ut spam. Glöm inte att inloggningsuppgifterna inte bara ger åtkomst till dina datafiler utan även ditt mailkonto.

Om hackare kommer över SLU-konton finns bland annat risken att våra datorer används för att sprida spam, vilket i sin tur kan medföra att all e-post från SLU blir svartlistad hos andra universitet, myndigheter etc. I en sådan situation kan det ta mycket lång tid att återställa förtroendet hos de som vi vill kommunicera med.

Det är inte ovanligt att man använder samma lösenord på många sidor/tjänster på Internet. Risken med detta är uppenbar; om hackers lyckas komma åt en databas med användaruppgifter någonstans i världen kan de ”på köpet” få åtkomst till flera olika inloggningar för en viss person. Det är därför inte tillåtet att använda lösenordet till sitt SLU-konto för några andra inloggningar!

Läs mer om hur du skapar ett säkert lösenord här

Hur byter man lösenordet? Om du är inloggad på en dator på skolan kan du trycka på Ctrl+Alt+Del. Du får då fram en ruta för att byta lösenordet.

Det går även att byta lösenordet via webmail. Antingen klickar du i rutan ”Jag vill ändra mitt lösenord efter att jag har loggat in” i samband med inloggningen, eller så klickar du på knappen ”Options” när du är inloggad.

Om datalagring

Det är viktigt att du lagrar dina datafiler (Word-dokument, Excel-filer m. m.) på ett säkert sätt. Det bästa sättet att lagra filer är i våra centrala lagringssystem. Dessa system är serverbaserade och IT-avdelningen administrerar och bevakar systemen kontinuerligt samt genomför backuper.

OBS! Du kan inte spara ditt data på datorns egna hårddisk (C:\ ) i SLU:s studentdatasalar!
En hårddisk i en dator kan också gå sönder, och samma sak gäller externa hårddiskar och USB-pinnar.
Det kan finnas situationer då man tillfälligt måste spara data på dessa osäkra media, men glöm då inte att göra en säkerhetskopia på ett bättre media snarast möjligt.

Du kan maximalt spara 10 GB data i vårt centrala lagringssystem.

Hur länge har du tillgång till ditt studentkonto?

Studentkontot avaktiveras sju år efter din senaste registrerade kurs. Det innebär att ditt mailkonto hos SLU avaktiveras samtidigt.

Hur länge har du tillgång till din fillagringsarea hos SLU?

Din datamapp i SLU:s fillagringssystem raderas ett år efter examen. Ett gott råd är således att om du har data sparat där som du vill ha tillgång till efter din examen bör du spara det på något eget datalagringsmedia.

Om du inte tar ut examen kommer ditt data att raderas när det gått ett år utan att studieresultat registrerats i Ladok.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se