Rapportmall A4 (Indesign)

Senast ändrad: 12 februari 2024

Formatet A4 passar för längre textdokument med bilder och diagram och används exempelvis för ramprogram, rapporter och liknande. Mallen har styckeformat för rubriker, mellanrubriker, brödtext och så vidare. Den har även flera alternativ för omslag, som ligger i olika valbara lager.

 

 

 

Checklistor för tillgänglighetsanpassning i Indesign

Om du publicerar en pdf av en rapport eller vikfolder behöver den vara tillgänglig. Checklistan hjälper dig att hålla koll på alla moment för att åstadkomma detta. Checklistorna är anpassade till SLU:s indesignmallar för rapport A4 och folder.

Tips: Om du exempelvis behöver publicera en affisch på webben och den inte är tillgänglighetsanpassad, spara ut den som en bild och beskriv den i bildens alt-text. 


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar
Kommunikationsavdelningen