Utlämning av tentamen i Alnarp

Senast ändrad: 05 oktober 2022

Utlämning av rättad salstentamen i Alnarp sker i första hand vid tentamensgenomgången, som är schemalagd i din kurs. Om det inte förekommer någon sådan, eller om du har skrivit en omtentamen, kan du begära ut din tentamen med hjälp av nedanstående formulär. 

Information om när du kan hämta din rättade tentamen efter att tentamensresultatet offentliggjorts ges via Canvas eller din studentmail. Om du har underkänt resultat på tentamen så kommer den att scannas och skickas till din studentmail utan att du behöver begära det.

Viktigt! Om du tror att du behöver göra en omprövning eller rättelse av din tentamen ska du inte kvittera ut din originaltentamen. Beställ då istället inskanning av den och få den skickad till din studentmailadress. Det går också att fotografera av den direkt vid tentamensutlämningen.

Vi försöker hjälpa dig så fort som möjligt, men var beredd på att det kan ta några dagar innan du får svar om vi har mycket att göra.

Formulär för att hämta ut tentamen

Du kan hämta ut din tentamen på ett av nedanstående sätt, välj ett av alternativen:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.