Tentamen i Canvas

Senast ändrad: 05 mars 2024

Här kan du läsa om vad du som student behöver göra för att vara förberedd inför din tenta i Canvas.

Förberedelser inför tentan

  • Säkerställ att din uppkoppling till internet fungerar.
  • Se till att din webbläsare uppdaterad (Firefox/Chrome/Edge/Safari).
  • Ta reda på i vilket filformat tentan ska lämnas in.
  • Installera programvaror som krävs för att genomföra tentan.
  • Ha koll på hur du konverterar från ett format till ett annat.
  • Appar för att scanna/fota sin tenta – vilka lämpliga att använda
  • ”Mitt skrivbord” – Remote Desktop…

När tentan startar

  • Du hittar din tenta på din att-göra-lista som visas på Canvas översiktssida.
  • Om fotade bilder av handskrivna dokument och filer är för stora, spara dem som pdf.

Efter tentan

  • Du hittar din tenta på din att-göra-lista som visas på Canvas översiktssida.

Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se