Internationella möjligheter inom Livsmedelsprogrammet

Senast ändrad: 05 februari 2024

Det finns många möjligheter för dig som läser Livsmedelsprogrammet att studera utomlands under din tid på SLU.

tidslinje internationella möjligheter inom Livsmedelsprogrammet

Utbyte vid partneruniversitet

Under andra och tredje året på Livsmedelsprogrammet har du möjlighet att åka på en utbytestermin till något av SLU:s partneruniversitet. Du ansöker minst ett år i förväg. Här är exempel på 5 olika universitet som erbjuder kurser som liknar dem inom ditt program vid SLU. Det finns dessutom många fler universitet runt om i världen att välja mellan.

Du hittar mer information om universiteten så som antal utbytesplatser, terminstider, språkkrav, länkar med mera på vår utbytesportal MoveON - Exchange possibilities for SLU students. Du kan även filtrera fram många fler alternativ på utländska universitet efter land, utbildning eller utbytesmöjlighet.

Om du vill veta mer om specifika kurser som tidigare studenter läst vid universiteten är du välkommen att kontakta mobility@slu.se

Andra internationella möjligheter

Som student inom livsmedel finns möjligheten att under sommarperioderna läsa en sommarkurs eller göra praktik utomlands. Via ELLS, som är ett Europeiskt nätverk med universitet som har liknande utbildningar och kurser som SLU, kan du anmäla dig till sommarkurser och ansöka om resebidrag på 500 Euro. Även Nordplus programmet erbjuder sommarkurser eller kurser under terminerna i de Nordiska och Baltiska länderna.

Du kan läsa mer om sommarkurser här: Fler möjligheter till utlandsstudier

Möjligheten finns också att skriva examensarbete utomlands under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte. För att skriva examensarbetet på ett utländskt lärosäte behöver du ha en handledare på värduniversitetet och på SLU. 

Inom Erasmusprogrammet finns möjligheten att få ett stipendium för att göra praktik utomlands (minimum 60 dagar) på ett företag, en organisation eller ett universitet i ett annat EU-land.

Information om ansökningsperioder samt kalendarium finns på Studentwebben, Studera utomlands.

Inspiration för utlandsstudier

Här kan du ta del av tidigare studenters reseberättelser från utlandsstudier.

Filippa Ekroth: Free University of Bozen-Bolzano - Italy


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se