Internationella möjligheter inom Samhällsutveckling - landsbygd

Senast ändrad: 05 februari 2024

Det finns många möjligheter för dig som läser programmet Samhällsutveckling - landsbygd eller masterprogrammet Rural Development and Natural Resourse Management att studera utomlands under din tid på SLU.

Samhällsutveckling, landsbygd - kandidat:

Rural Development and Natural Resource Management - Master:

tidslinje masterprogrammet Rural Development and Natural Resourse Management

Utbyte vid partneruniversitet

Läser du kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd har du under tredje året möjlighet att åka på en utbytestermin till något av SLU:s partneruniversitet. Läser du vidare på masterprogrammet Rural Development and Natural Resource Management kan du även välja att åka på en utbytestermin eller ett utbytesår under fjärde eller femte året. Läser du endast masterprogrammet kan du åka utomlands under andra året. Här är exempel på 5 olika universitet som erbjuder kurser som liknar dem inom ditt program vid SLU. Det finns dessutom många fler universitet runt om i världen att välja mellan.

Du hittar mer information om universiteten så som antal utbytesplatser, terminstider, språkkrav, länkar med mera på vår utbytesportal. Du kan även filtrera fram många fler alternativ på utländska universitet efter land, utbildning eller utbytesmöjlighet.

Om du vill veta mer om specifika kurser som tidigare studenter läst vid universiteten är du välkommen att kontakta mobility@slu.se

Andra internationella möjligheter

Som Landsbygdsutvecklingsstudent finns möjligheten att under sommarperioderna läsa en sommarkurs eller göra praktik utomlands. Via ELLS, som är ett Europeiskt nätverk med universitet som har liknande utbildningar och kurser som SLU, kan du anmäla dig till sommarkurser och ansöka om resebidrag på 500 Euro. Även Nordplus programmet erbjuder sommarkurser eller kurser under terminerna i de Nordiska och Baltiska länderna. Du kan läsa mer om sommarkurser här.

Möjligheten finns också att skriva examensarbete utomlands under ett Erasmus- eller Nordplusutbyte. För att skriva examensarbetet på ett utländskt lärosäte behöver du ha en handledare på värduniversitetet och på SLU. 

Inom Erasmusprogrammet finns möjligheten att få ett stipendium för att göra praktik utomlands (minimum 60 dagar) på ett företag, en organisation eller ett universitet i ett annat EU-land.

Information om ansökningsperioder samt kalendarium finns på studentwebben, Studera utomlands.

För att se vilka internationella möjligheter det finns inom masterprogrammet Rural Development and Natural Resourse Management, klicka här.

Inspiration för utlandsstudier

Här kan du ta del av tidigare studenters reseberättelser från utlandsstudier.


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se