Växtodlingsprogrammet - kandidat

Publicerad: 21 april 2022

Den här sidan är till för dig som studerar på Växtodlingsprogrammet

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Grattis till din plats på kandidatprogrammet Växtodlingsprogrammet vid SLU i Uppsala. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

Höstterminen 2022 börjar med upprop och studieinformation

 

Datum: måndagen den 29 augusti.

 

Tid och plats: På webbsidan ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

 

ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som nyantagen på SLU.

 

Dina första kurser på programmet är "Introduktionskurs Växtodlingsprogrammet" och "Geologi och hydrologi". Dessa två kurser läses parallellt under den första perioden. På kurssidorna hittar du bland annat schema och specifik information om kursen under kursmeddelanden. Därefter kommer du läsa Grundläggande kemi I, en kurs du läser tillsammans med studenter från kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap och kandidatprogrammet Livsmedelsprogrammet. Under terminens första veckor gör vi flera dagsexkursioner, tänk därför på att redan från början ha med stövlar och oömma kläder.

 

 

De kommande 3 åren kommer att bli värdefulla, spännande, arbetsamma men också väldigt roliga. Även om du som student står i centrum för vårt arbete har du ett stort personligt ansvar för dina studier och ditt studieresultat.

 

Under studietiden kommer du att läsa kurser i olika ämnen, vid olika institutioner, ibland tillsammans med studenter vid andra program. Programmet innehåller både grundläggande och tillämpade kurser. Tillämpningar inom ämnet växtproduktion möter du redan på vårterminen i årskurs 1 genom ”Fältkurs i växtproduktion” och därefter i årskurs 3 med ytterligare kurser i växtproduktion. Du kommer att kunna ta ut en kandidatexamen i biologi med inriktning växtbiologi. Om du siktar mot en agronom mark/växt examen fortsätter du dina studier på Mastersprogrammet ”Agricultural crop and soil management”. 

 

Varmt välkommen till SLU!
Karin Hamnér, Programstudierektor och Hanna Friberg, Bitr. Programstudierektor

 

 

 

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Växtodlingsprogrammet utgör även bas till en agronomexamen om det kombineras med ett specifikt masterprogram inom mark och växtodling vid SLU. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • minst 90 hp i huvudområdet biologi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet biologi eller markvetenskap på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
  • alla obligatoriska kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark och växtodling. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

 

Agronom mark och växtodling: Utbildningen ger en bred kunskap och en helhetssyn vad gäller växtproduktionen i lantbruket samt väsentligt fördjupad kunskap i markvetenskap och om växternas biologi och deras interaktioner med andra organismer, marken och den omgivande miljön. Utbildningen till agronom inom växtodling ger en god förståelse för växtproduktion i lantbruket och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion.

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2022 finns följande antal platser lediga på programmet:

  • Åk 2 antagna 2021: 4 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Fakta

Programmet ges på svenska

Det engelska namnet på programmet är Crop Production (BSc)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektorer Växtodlingsprogrammet - kandidat

Karin Hamnér, forskare

Institutionen för mark och miljö

Karin.Hamner@slu.se, 018-67 12 36

Biträdande PSR

Anna Berlin, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Anna.Berlin@slu.se, 018-67 15 69

Hanna Friberg, forskare

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

hanna.friberg@slu.se, 018-671876, 070-3931106