Examensarbete på jägmästarprogrammet

Senast ändrad: 11 augusti 2017

Som student på jägmästarprogrammet skriver du två självständiga arbeten, ett på grundnivå och ett på avancerad nivå (examensarbete) vid någon av de skogsvetenskapliga institutionerna.

Här hittar du instruktioner och regler för ditt examensarbete på avancerad nivå.

Engelska versioner


Kontaktinformation