Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Publicerad: 09 februari 2024
Energi från sol, vind, vågor. Turbiner. Svartvit tredimensionell bild.

Den här sidan är till för dig som studerar på civilingenjörsprogrammet i energisystem. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Samarbete med Uppsala universitet

Civilingenjörsprogrammet i energisystem ges i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Detta gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Knappt hälften av de obligatoriska kurserna ges på SLU och resterande ges på Uppsala universitet.

Information om programmet

Läs Uppsala universitets information om programmet.

Mer information

På den SLU-Uppsala universitet-gemensamma programhemsidan i Studium finns information för studenter som läser på programmet.

Kurser

Här har vi samlat de kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet i energisystem, både på SLU och på Uppsala universitet eftersom programmet ges i samarbete mellan universiteten.

Alla kurser på programmet 2022/23 (SLU och Uppsala universitet)

Kurser som ges på SLU: Rulla ner till Ramschema och välj läsår.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för programmet. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå. Utbildningsplanen anger bl a utbildningens mål och innehåll samt vilken examen programmet leder till.

Utbildningsplan för civlingenjörsprogrammet i energisystem.

Självständigt arbete

Alla studenter skriver ett självständigt arbete på 15 hp som avslutning på den tredje årskursen samt ett examensarbete på 30 hp i årskurs fem.

Examenskrav

Examen från civilingenjörsprogrammet i energisystem utfärdas av Uppsala universitet och är en yrkesexamen.

Krav för examen framgår av utbildningsplanen:

Examensbestämmelser

Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet

För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs

  • godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete). För studenter som påbörjat sin utbildning från och med hösten 2017 gäller även: Av dessa 90 hp ska minst 10 hp vara på A1F-nivå.
  • minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete).
  • alla obligatoriska kurser inom programmet.
  • 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.
Preciserade krav för programmet
  • För studenter som påbörjat utbildningen från och med hösten 2017 ska minst 10 hp av de 60 hp teknikkurser på avancerad nivå som krävs för examen vara på A1F-nivå.
  • Av de icke obligatoriska kurserna i studieplanen i åk 4-5 som i namnet har tillägget "teknik och system" är det obligatoriskt att vara godkänd på minst tre inom examenskravet (vilket blir 30 hp). Kursen Elkraftsystemanalys uppfyller ES-programmets krav på teknik och system-kurser och kan införas i examen som en sådan.

Läs mer om examenbestämmelser på Utbildningsplanen

Antagning till senare del

Kontakta programmets studievägledare på Uppsala Universitet och diskutera vilka möjligheter som finns.

Fakta

Civilingenjörsprogrammet i energisystem ges i samarbete med Uppsala universitet.

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Energy Systems Engineering programme

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Programstudierektor Civilingenjör Energisystem:

Cecilia Sundberg, universitetslektor

Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system

Telefon: +4618671811
E-post: cecilia.sundberg@slu.se

Studievägledning för programmet vid Uppsala universitet:

Elin Lundkvist, studievagledare-ES@uadm.uu.se, 018-471 2873

Kontakta en student - Civilingenjör Energisystem:

Peter Kjellgren, tidigare student på programmet