Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Publicerad: 03 juli 2019
civing-energisystem1.png

Den här sidan är till för dig som studerar på civilingenjörsprogrammet i energisystem. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Samarbete med Uppsala universitet

Civilingenjörsprogrammet i energisystem ges i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Detta gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning. Knappt hälften av de obligatoriska kurserna ges på SLU och resterande ges på Uppsala universitet. 

Information om programmet

Läs Uppsala universitets information om programmet.

Mer information

På den SLU-Uppsala universitet-gemensamma programhemsidan finns information för studenter som läser på programmet.

Välkomstbrev

Grattis till ett utmärkt val av utbildning – energisystem

Varmt välkommen till Uppsala och Civilingenjörsprogrammet i energisystem! Programmet är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Som student på programmet kommer du få redskap att möta en av vår tids största utmaningar: att utveckla hållbara energisystem.

Höstterminen 2019 börjar med upprop måndag den 26 augusti kl. 9.15 i Aulan på Polacksbacken tillsammans med övriga civilingenjörsprogram på Uppsala universitet.

Det händer mycket inom energiområdet. Nya projekt kring förnyelsebara energitekniker startas, befintliga anläggningar och system måste effektiviseras och många frågor inom miljöområdet måste lösas. Under utbildningen utvecklar du ingenjörens arbetssätt och skaffar dig en bred kombination av ämneskompetenser genom många studiebesök, gästföreläsningar och genom kontakt med ledande forskning inom områden som bioenergi, systemanalys, elnät, vindkraft, vågkraft, kärnkraft, vattenkraft, solenergi och energieffektivisering. I flera av kurserna finns det möjlighet till projektarbeten där du jobbar i grupp för att bearbeta aktuella frågeställningar och därmed snabbt tillämpa dina kunskaper.

Under de första veckorna deltar du i studentaktiviteter och går förberedande kurs i matematik. Den ordinarie undervisningen börjar med Introduktion till energisystem, Algebra och geometri och Envariabelanalys.

Information om upprop och mottagande hittar du på Uppsala universitets välkomstsidor.  Du kommer även att få möjlighet att delta i en del studentaktiviteter på SLU under vecka 36 och 37 (Småttingveckorna). Du hittar all information som du troligtvis behöver som ny student på SLU på sidan Ny student.

Mer information om energisystemprogrammet finns på www.energisystem.nu.

Om du har frågor eller funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta oss.

Vi ser fram emot att träffa dig i augusti!

Henrik Sjöstrand
Programansvarig, Uppsala universitet

Stephan Köhler
Programstudierektor, SLU

Schema

Sök ut schema för Energisystem för olika perioder av läsåret och i olika årskurser

Kurser

Här har vi samlat de kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet i energisystem, både på SLU och på Uppsala universitet eftersom programmet ges i samarbete mellan universiteten.

Alla kurser på programmet 2019/20 (SLU och Uppsala universitet)

Kurshemsidor för kurser som ges på SLU. Klicka på Ramschema och välj läsår.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för programmet. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå. Utbildningsplanen anger bl a utbildningens mål och innehåll samt vilken examen programmet leder till.

Utbildningsplan för civlingenjörsprogrammet i energisystem.

Lokala mål för civilingenjörsexamen i energisystem

Självständigt arbete

Alla studenter skriver ett självständigt arbete på 15 hp som avslutning på den tredje årskursen samt ett examensarbete på 30 hp i årskurs fem.

Examenskrav

Examen från civilingenjörsprogrammet i energisystem utfärdas av Uppsala universitet och är en yrkesexamen.

Krav för examen framgår av utbildningsplanen:

Examensbestämmelser

Preciserade krav (examenskriterier) vid Uppsala universitet

För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs

  • godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete)
  • minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete)
  • alla obligatoriska kurser inom programmet
  • 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik.
Preciserade krav för programmet
  • Av de icke obligatoriska kurserna i åk 4-5 som i namnet har tillägget "teknik och system" är det obligatoriskt att vara godkänd på minst tre inom examenskravet.
  • Kursen "Elektriska nätet som system" uppfyller ES-programmets krav på teknik och system-kurser och kan införas i examen som en sådan.
  • För studenter som påbörjat utbildningen från och med hösten 2017 ska minst 10 hp av de 60 hp teknikkurser på avancerad nivå som krävs för examen vara på A1F-nivå.

Antagning till senare del

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker. Länken går till Uppsala universitets sidor i och med att de ansvarar för detta på civilingenjörsprogrammen.

Fakta

Civilingenjörsprogrammet i energisystem ges i samarbete med Uppsala universitet.

Programmet ges på svenska.

Det engelska namnet på programmet är Energy Systems Engineering programme.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Programstudierektor Civilingenjör Energisystem:

Stephan Köhler, professor
Institutionen för vatten och miljö
Stephan Köhler, 018-673826

Biträdande programstudierektor Civilingenjör Energisystem:

Anders Eriksson
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Bioenergi anders.kg.eriksson@slu.se, 018-671528

Studievägledning för programmet vid Uppsala universitet:

Sonja Droschke, studievagledare-ES@uadm.uu.se, 018-471 2873

Kontakta en student - Civilingenjör Energisystem:

Peter Kjellgren, tidigare student på programmet 

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se