Agrar ekonomi

Publicerad: 25 april 2024

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet Agrar ekonomi

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, ramschema i pdf-format, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan. 

Välkomstbrev

Grattis till din plats på Agrar ekonomi på SLU i Uppsala, campus Ultuna. Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst!

 

Höstterminen 2023 börjar med upprop och studieinformation på campus.

 

Datum: måndag den 28 augusti.

 

Tid och plats: På webbsidan Ny student ser du när uppropet för ditt program börjar och vilken sal du ska befinna dig i.

 

Ny student hittar du också all nödvändig information som du behöver som ny student på SLU.

 

Din första kurs på programmet är Introduktionskurs i agrar ekonomi. På kurssidan hittar du schema och annan kursrelaterad information. Schema och kurslitteratur publiceras minst fyra veckor innan kursen startar.

 

Se till att du också läser den programspecifika informationen för nya studenter:

 

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/agrar-ekonomi/

 

Under de kommande tre åren kommer du att lägga grunden till ditt framtida yrkesliv, både i form av kontakter, erfarenheter och i de kunskaper du kommer att tillägna dig genom studierna. Se framför dig tre spännande, arbetsamma och väldigt roliga år. Det är under de här åren som du lägger grunden till ditt framtida yrkesliv, genom att skaffa dig en gedigen ekonomiutbildning med ett fokus på agrar ekonomi, inom lantbruksvetenskap och agrosystem, samtidigt som du knyter de kontakter med andra studenter, föreläsare och företag som du kommer att ha med dig ut i yrkeslivet. Dina föreläsare under utbildningen har ett starkt studentfokus, samtidigt som det är du själv som tar ansvaret för dina studier och dina resultat.

Varmt välkommen till SLU!

Programstudierektor Agrar ekonomi
Lovisa Nilsson, universitetsadjunkt
Institutionen för ekonomi,
Lovisa.Nilsson@slu.se

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi utgör även bas till en agronomexamen inom företagsekonomi eller nationalekonomi, om det kombineras med masterprogrammet Agronom företagsekonomi eller Agronom nationalekonomi. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår i den utbildningsplan som gällde det året studenten antogs till programmet. Se mer under "äldre utbildningsplaner".

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

Ekonomagronom: Utbildningen till ekonomagronom ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på den agrara sektorns värdekedjor.

Antagning till senare del av program

Här hittar du allmän information om antagning till senare del av program och hur du söker.

Inför höstterminen 2024 finns följande antal platser lediga på programmet:

 • Åk 2 antagna 2023: 5 platser
 • Åk 3 antagna 2022: 5 platser

Urval

Om det vid ansökningsperiodens slut finns fler behöriga sökande än antal platser, så rangordnas de sökande efter hur många poäng de bedöms kunna tillgodoräkna sig mot den examen som programmet syftar till. Om de sökande har lika meriter tillämpas lottning.

Utbildningsplan

Äldre versioner av utbildningsplaner

Kursernas ämnesområde och nivå

Kurserna som du läser i ditt program har en kursplan som du kan söka fram i kurssök eller i ditt ramschema. I kursplanen ser du inom vilket/vilka ämnesområden kursen är klassad samt kursens nivå och fördjupning. 

Nivåbeteckningar:

 • G1N: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G1E: Grundnivå, innehåller särskilt utformat
  examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
  förkunskapskrav
 • G2E: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • A1N: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, vid SLU gäller minst 120 hp på grundnivå
 • A1F: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå
  (inom huvudområdet) som förkunskapskrav
 • A1E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  magisterexamen
 • A2E: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för
  masterexamen
 • GXX: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
 • AXX: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Grafiskt ramschema 24/25

Ramschema läsår 24/25

Årskurs 1

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Organisationsteori I

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Miljörätt

2025-02-20 - 2025-03-24
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Marknadsföring

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi II

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Landsbygdspraktik

2024-09-02 - 2025-01-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Redovisning II

2024-09-02 - 2024-10-01
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Ekonomistyrning II

2024-10-02 - 2024-10-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-01-20 - 2025-06-08
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Mikroekonomi III

2025-01-20 - 2025-02-19
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Beskattningsrätt

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Landsbygdspraktik

2025-06-09 - 2025-08-31
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

För dig som vill söka till det här programmet

Den här webbsidan är till för dig som pluggar på programmet. Är du inte student på programmet och vill söka det hittar du program- och ansökningsinformation här.

 

Fakta

Programmet ges på svenska

Det engelska namnet på programmet är Agricultural Business and Economics (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektor Agrar ekonomi (kandidat)

Lovisa Nilsson, universitetsadjunkt

Institutionen för ekonomi

lovisa.nilsson@slu.se, tel: 018-67 17 12

 

Biträdande programstudierektor

Ruben Hoffmann, forskare

Institutionen för ekonomi

ruben.hoffmann@slu.se, tel: 018-67 17 37