Agrar ekonomi

Publicerad: 23 februari 2021

Den här sidan är till för dig som studerar på kandidatprogrammet Agrar ekonomi

Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan.

Välkomstbrev

Till antagna till Agrar ekonomi

Grattis till din plats på Agrar ekonomi (kandidat) vid SLU i Uppsala, campus Ultuna! Vi ser fram emot att möta dig här i höst!

Höstterminen 2021 börjar med upprop och studieinformation.

Datum: måndag den 30 augusti.

Tid och plats: På webbsidan Ny student hittar du information om terminsstart och när uppropet för ditt program startar.

All detaljerad information kommer att publiceras på Ny student-sidorna, och på grund av pandemin kan det ske förändringar med kort varsel. Du börjar dina studier med kursen ”Introduktionskurs i agrar ekonomi

Du hittar all information som du troligtvis behöver på sidan Ny student.

Under de kommande tre åren kommer du att lägga grunden till ditt framtida yrkesliv, både i form av kontakter, erfarenheter och i de kunskaper du kommer att tillägna dig genom studierna. Se framför dig tre spännande, arbetsamma och väldigt roliga år. Det är under de här åren som du lägger grunden till ditt framtida yrkesliv, genom att skaffa dig en gedigen ekonomiutbildning med ett fokus på agrar ekonomi, inom lantbruksvetenskap och agrosystem, samtidigt som du knyter de kontakter med andra studenter, föreläsare och företag som du kommer att ha med dig ut i yrkeslivet. Dina föreläsare under utbildningen har ett starkt studentfokus, samtidigt som det är du själv som tar ansvaret för dina studier och dina resultat.

 

Varmt välkommen till SLU och Agrar ekonomi!

Lovisa Nilsson, programstudierektor

Du som vill bli agronom

Information om yrkesexamen agronom

Kandidatprogrammet Agrar ekonomi utgör även bas till en agronomexamen inom företagsekonomi eller nationalekonomi, om det kombineras med masterprogrammet Agricultural Economics and Management. Målen för agronomexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå agronomexamen framgår nedan i enlighet med SLU:s lokala examensordning.

Agronomexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 300 högskolepoäng, med följande krav:

  • minst 90 hp agronomprofilerande kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • minst 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på grundnivå med successiv fördjupning inkl. 15 hp självständigt arbete (kandidatarbete, G2E)
  • minst 60 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi på avancerad nivå inkl. 30 hp självständigt arbete med lantbruksvetenskaplig inriktning (masterarbete, A2E)
  • alla obligatoriska kurser (anges i berörda utbildningsplaner)
  • valbara kurser (anges i berörda utbildningsplaner)

Agronomen har kvalificerad kompetens om lantbrukssektorn, såväl inom områdena livsmedel som landsbygd och deras roll i samhället och kan bidra till att utveckla sektorns förmåga att försörja samhället med livsmedel och andra varor och tjänster på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Agronomer kombinerar agrar kunskap och akademisk ämneskompetens med relevanta yrkeskompetenser för att kunna arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, för kvalificerade tillämpningar inom lantbrukssektorn. Agronomer utbildas inom områdena ekonomi, djur, landsbygdsutveckling, livsmedel eller mark/växt. Kunskap om och systemförståelse av lant- och vattenbrukssektorn och naturresursernas nyttjande för ett hållbart samhälle erhålls genom viss samläsning mellan programmen inom de olika områdena.

 

Ekonomagronom: Utbildningen till ekonomagronom ger en god förståelse för lant- och skogsbruk och hur våra naturresurser nyttjas bäst för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion. Efter genomgången utbildning har studenten en helhetssyn på den agrara sektorns värdekedjor.

Fakta

Programmet ges på svenska

Det engelska namnet på programmet är Agricultural Business and Economics (BSc)


Kontaktinformation

Programstudierektor Agrar ekonomi (kandidat)

Lovisa Nilsson, universitetsadjunkt

Institutionen för ekonomi

lovisa.nilsson@slu.se, tel: 018-67 17 12

 

Biträdande programstudierektor

Ruben Hoffmann, forskare

Institutionen för ekonomi

ruben.hoffmann@slu.se, tel: 018-67 17 37