Ny sökning
SV0017

Skogsbruk och skogens produkter

Kursen behandlar hur skogsbruk bedrivs i de nordiska länderna och omfattar hela kedjan från plantskola till slutkunden för en färdig produkt med fokus på råvaruproduktionen. Internationella utblickar utanför de nordiska förhållandena görs men huvudfokus är det Nordeuropeiska skogsbruket vilket är ett skogsbruk med flera mål. Kursen handlar om skogens och skogsbrukets förmåga att bidra med råvara till skogsindustrin och med ett brett spektrum av andra ekosystemtjänster. Kursen genomförs med föreläsningar, litteraturstudier, seminarium, studiebesök och exkursioner. Exkursioner, studiebesök och seminarier är obligatoriska moment.


Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:  • 6hp Arbetsprocesser

  • 5 hp Naturliga processer

  • 4 hp Mål, planering och policy


Information från kursledaren

Varmt välkomna till kursen!

Ett första schema är nu utlagt på hemsidan. I schemafilen framgår även den huvudsakliga litteraturen på kursen,

Observera de obligatoriska momenten och särskilt datum för studiebesök och för studieresan under Vecka 10. Studieresan går till Västsverige och vi kommer bo på Östad Säteri utanför Alingsås. Studiebesöket till KL_fabriken till Långshyttan den 20/2 är ännu inte helt bekräftat av vår värd SETRA. DEt kan komma att bli en annan dag.

På kursen har vi studenter med något olika förkunskaper då både skogsbruksvetenskap och lantbruksvetenskap är behörighetsgivande. Den första veckan på kursen innehåller en snabbgenomgång av skogsbruksvetenskapliga grunder och begrepp så att vi ska ha ett gemensamt språk och en gem,ensam grund under resten av kursen. Den student som kanske inte har så mycket skogsbruksvetenskap i förkunskaperna kan förbereda sig genom att läsa någon bred, grundläggande bok kring skogsbruk och skogssektorn. T ex Grundbok för skogsbrukare: Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk.

Åter varmt välkomna

Anders Lindhagen

kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0017-30259 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0017

Läsåret 2022/2023

Skogsbruk och skogens produkter (SV0017-30150)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0017 Anmälningskod: SLU-30259 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%