New search
SV0017

Forestry and forest products

The course deals with how forestry is conducted in the Nordic countries and covers the entire chain from nursery to the customer of a processed product with a focus on raw material production. International outlooks outside the Nordic countries are made, but the main focus is northern European forestry, which is a forestry with multiple purposes. The course content focus on forests and forestry to provide raw material to the forest industry and simultaneously provide a wide range of other ecosystem services.


The course is conducted with lectures, literature studies, seminars, study visits and excursions. Excursions, study visits and seminars are compulsory modules.


The Forestry Science content is divided into sub-areas as follows:  • 6 credits Work processes  • 5 credits Natural processes  • 4 credits Objective, planning and policy
Information from the course leader

Varmt välkomna till kursen!

Ett första schema är nu utlagt på hemsidan. I schemafilen framgår även den huvudsakliga litteraturen på kursen,

Observera de obligatoriska momenten och särskilt datum för studiebesök och för studieresan under Vecka 10. Studieresan går till Västsverige och vi kommer bo på Östad Säteri utanför Alingsås. Studiebesöket till KL_fabriken till Långshyttan den 20/2 är ännu inte helt bekräftat av vår värd SETRA. DEt kan komma att bli en annan dag.

På kursen har vi studenter med något olika förkunskaper då både skogsbruksvetenskap och lantbruksvetenskap är behörighetsgivande. Den första veckan på kursen innehåller en snabbgenomgång av skogsbruksvetenskapliga grunder och begrepp så att vi ska ha ett gemensamt språk och en gem,ensam grund under resten av kursen. Den student som kanske inte har så mycket skogsbruksvetenskap i förkunskaperna kan förbereda sig genom att läsa någon bred, grundläggande bok kring skogsbruk och skogssektorn. T ex Grundbok för skogsbrukare: Skogsstyrelsens Böcker & Broschyrer - Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk.

Åter varmt välkomna

Anders Lindhagen

kursledare

Course evaluation

The course evaluation is now closed

SV0017-30259 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for SV0017

Academic year 2022/2023

Forestry and forest products (SV0017-30150)

2023-01-16 - 2023-03-21

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Agricultural Business and Economics Agriculture Programme - Rural Development Forest Business Management (BSc) Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 38060 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Forestry Science Forestry Science
Course code: SV0017 Application code: SLU-30259 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Forest Economics Pace: 100%