Ny sökning
SG0275

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor

Kursen inleds med en introduktion till viktiga marknadsföringskoncept såsom värdedefintioner med avseende på hållbar utveckling, intressentteori, social practice theory, relationsmarknadsföring, nätverk och Corporate Social Responsibility (CSR).


Därefter följer en orientering om och tillämpning av metoder för marknadsundersökningar. Här läggs en grund i marknadsföringskoncept, för att skapa en epistemologisk insikt (Product dominant Logic och Service Dominant Logic).


Avslutningsvis behandlas även CSR i marknadsföring och strategi i både teori och tillämpningar. Centrala element är intressentanalys, värdegrundsanalys och kommunikation vilka studeras i termer av strategisk förändring, affärsmodellsutveckling och innovation i teori och praktik. Inom kursen beaktas industristruktur och företagsstrategi med bakomliggande mekanismer och konsekvenser för företagsutveckling.


Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och övningar samt projektarbete i vilka en fördjupad kunskapsteoretisk insikt och vokabulär utvecklas tillsammans med färdigheter relaterade till hållbar utveckling.


Obligatoriska moment i kursen är övningar, seminarier, gästföreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande i projektarbetet. Projektarbetet innebär även tillfälle för att öva analytiska, interpersonella och retoriska färdigheter.


Information från kursledaren

Welcome to the SG0275-course, Sustainable marketing in the biobased sector,

This is an advanced course in marketing for sustainable development. It offers theoretical lectures as well as empirically based lectures from "the green sector" (mostly fiber and food systems). In the course we meet in dialogues during lectures, seminars and in group projects- all of which takes place on the Ultuna campus of SLU.

The course starts October 31st with a mandatory course introduction 10.15-12 in Lecture hall X, Ulls hus. That very same day we meet the first external lecturer (also mandatory), Rasmus (13.15-16). He works with ethical sourcing (industrial purchasing). In the course you will meet an additional nine external lecturers that will share their sustainability marketing perspectives with us.

In preparation for the course, please make sure you access the coruse book:

Belz, Frank-Martin & Peattie Ken, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective, (2nd Ed.), John Wiley and Sons Ltd. Chichester, the UK.

Other materials (articles) will be made available in Canvas or through the SLU Library services.

You can register for the course from October 1, which will give you access to the Canvas page.

Looking forward to meeting you in person!

All the best,

Cilla (course leader)

Cecilia Mark-Herbert

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0275-20142 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0275

Läsåret 2022/2023

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor (SG0275-20118)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor (SG0275-20168)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Belz, Frank-Martin & Peattie Ken, (2012) Sustainability Marketing: A Global Perspective, (2nd Ed.), John Wiley and Sons Ltd. Chichester, the UK.

Mer information om boken finns här: https://www.wiley.com/en-us/Sustainability+Marketing%3A+A+Global+Perspective%2C+2nd+Edition-p-9781119966197

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Företagsekonomi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0275 Anmälningskod: SLU-20142 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%