Ny sökning
NA0199

Styrmedel för hållbara livsmedelssystem

Ämnesmässigt innehåll:


FAO beskriver hållbara livsmedelssystem som ”ett livsmedelssystem vilket levererar livsmedelstrygghet och näring till alla på ett sådant sätt att ekonomiska, sociala och miljömässiga möjligheter att leverera livsmedelstrygghet till framtida generationer inte äventyras”.


Livsmedelssystem består av ett stort antal aktörer vilka har olika mål, anspråk och engagemang. Primärproducenter, processindustrin, grossister och distributörer samt detaljhandeln behöver alla vara lönsamma för att säkerhetsställa framtida produktion och distribution av livsmedel, och konsumenter behöver tillgång till hälsosam mat i tillräckliga kvantiteter. Dessutom har representantgrupper, intresseorganisationer och politiker olika syn på vad som ska prioriteras för att nå hållbara livsmedelssystem. En stor grupp av aktörer med olika syn på hur man når hållbarhet, kan inte förväntas komma överens om hur man bäst hanterar kollektiva varor som livsmedelstrygghet, ett stabilt klimat och biologisk mångfald. Styrmedel är därför nödvändiga för att hållbarhet i alla tre dimensioner ska uppnås.


Under kursens gång diskuteras vilka mål livsmedelssystemet behöver uppnå för att vara hållbart i alla tre hållbarhetsdimensioner, och hur styrmedel kan stödja de olika aktörerna för att nå övergripande hållbarhet i systemet. Vi kommer att kritiskt granska riktade åtgärder, som exempelvis klassiska miljöekonomiska- och jordbrukspolitiska styrmedel, samt konsumentinriktade åtgärder vilka syftar till att påverka konsumtionsvanor. I analyserna kommer vi även inkludera vilken effekt olika styrmedel har på internationell handel.


Kursen bygger på teorier och modeller för: 

Sociala dilemman och Collective Action

Nationalekonomiska modeller för styrmedel, handel och konsumentbeteende 

Beteendeekonomi


Genomförande:


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


Föreläsningar, övningar, skriftlig inlämning och seminarium


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:


Kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, samarbete, självständighet och förmågan att hålla på förhand uppsatta tidsramar.


Följande moment är obligatoriska:


Skriftlig inlämning, deltagande på seminarium.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom:


Ingen samverkan.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agronom nationalekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0199 Anmälningskod: SLU-40107 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%