Ny sökning
NA0184

Miljöekonomisk översiktskurs

Hur kan vi skapa hållbara städer? Hur påverkar klimatförändringar olika platser? Det här är ett par av de frågor vi försöker besvara i kursen Miljöekonomisk översiktskurs. Vi fokuserar på miljöpolitiken och dess praktiska genomförande och ger dig en bred överblick av de ekonomiska begreppen relaterade till miljöproblem och naturresursfrågor. Andra frågor som tas upp i kursen är: Varför är den optimala utsläppsnivån inte noll? Vilka politiska styrmedel kan man använda för att minska utsläpp? När använder vi skatter respektive utsläppsrättigheter? Vilka politiska styrmedel främjar teknisk utveckling? Vilka är de strategier/policyer som kan öka hållbarheten i urban rörlighet? Vilken politik kan leda till en mer hållbar användning av naturresurser?

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Environmental Economics, Review Course!

This course will be given in English.

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, see here: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2022-03-01 and 2022-03-21. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course.

If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 15 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok, the registration closes 10 workings days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

Due to Covid, contact econ-edu@slu.se to get help with collecting your exam.

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards
The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0184-40116 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0184

Läsåret 2022/2023

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40055)

2023-03-20 - 2023-06-04

Läsåret 2020/2021

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40093)

2021-03-23 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40083)

2020-03-23 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Miljöekonomisk översiktskurs (NA0184-40124)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Examination

The examination of the course includes the following mandatory parts:

• Active participation in the seminar discussions.

• Written report and participation in a debate session.

• Written exam.

The grading scale for the course is 3-5.

The final grade is decided based on the written exam and the case study (debate session).

The case study may give maximum 20 credits.

The exam has four questions; each question may give maximum 20 credits.

Thus, the maximum for the case study and the exam is 100 credits in total.

In order to get grade:

• 3 you must have at least 50 points in total.

• 4 you must have at least 70 points in total.

• 5 you must have at least 85 points in total.

Seminar participation is mandatory!!

Litteraturlista

  1. Microeconomics Författare: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. 1) Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management Författare: Thomas Sterner and Jessica Coria ISBN: 978-1-61726-098-8

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 8721 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0184 Anmälningskod: SLU-40116 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 30%