Ny sökning
NA0182

Mikroekonomi I med matematik

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och övningstillfällen, samt ett obligatoriskt seminarium.


Kursen innehåller följande moment:


Matematik; • Elementär algebra • Linjära och ickelinjära funktioner • Derivator, enkla och partiella derivator med tillämpning på bland annat optimering • Enkla logaritmer och integraler
Mikroekonomi; • Grundläggande konsument- och producentteori • Genomgång av olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens • Grundläggande välfärdsanalys vid olika typer av marknader, samt analys av välfärdens fördelning vid politisk marknadspåverkan • Marknadsmisslyckanden- varför uppstår marknadsmisslyckanden och hur kan man agera för att komma till rätta med de problem som uppstår? • Spelteori • Risk och individers förhållande till riskhantering • Allmän jämviktsanalys där flera marknader är i jämvikt på lång sikt
Information från kursledaren

Hej! Nu är schemat uppdaterat med salar. Föreläsningarna kommer att hållas på Zoom och alla övningar och liknande på campus.

/Sarah

Litteraturen är rekommenderade böcker. Böcker som täcker samma innehåll, grundläggande mikroekonomi och matematik med derivator, fungerar lika bra. Gamla upplagor är ok.

/Sarah

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Mikroekonomi I med matematik!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering på kurs görs i Ladok mellan 2021-10-18 och 2021-11-02. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination följer du instruktionerna som du finner i tentamensanmälan. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för ekonomi. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl. 12.30 – 14.30 på Institutionen för ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid är det bäst att mejla econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar
Administrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

NA0182-20127 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för NA0182

Läsåret 2023/2024

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20180)

2023-10-31 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20074)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30197)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30175)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30199)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterier NA0182

Mikroekonomi 1 – med matematik

För betyget godkänt krävs följande:

 1. Deltagande i obligatoriska moment (seminarium och experiment) eller inlämning av godkända restuppgifter som ges i undantagsfall efter överenskommelse.
 2. Minst 60 procent på vart och ett av tentamina i Matematik och Mikroekonomi.
  Högre betyg Utöver dessa grundläggande krav för godkänt bestäms betyget av prestationen på tentorna. 75 procent krävs för betyg 4 och 90 procent krävs för betyg 5. Båda tentorna blir på 100 poäng.

Mikroekonomin är 10 HP och matematiken är 5 HP. Resultatet på tentan i Mikroekonomi ger därför 2/3 av betyget och varje poäng på mikroekonomitentan ger 2 poäng i beräkningen till slutbetyget. Cred som erhållits under kursens gång får användas till första tentan och första omtentan. Cred kan maximalt ge 10 procent av kursbetyget.

Betygsgränserna för slutbetyg blir: 180 poäng för betyg 3, 225 poäng för betyg 4 och 270 poäng för betyg 5. Observera att ifall man klarar en tenta men missar den andra får man enbart skriva om den andra. Efter den första omtentan är högsta möjliga poäng på ytterligare skrivningar 74 procent.

Litteraturlista

 1. Microeconomics Författare: Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. Kommentar: Rekommenderad kursbok för Mikroekonomin Alla upplagor fungerar
 2. Matematik och övningar för mikroekonomi Författare: Holm, L. & Salas, S. ISBN: 9789144094519 Kommentar: Rekommenderad till Mikroekonomin som övningsbok
 3. Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer Författare: Jonas Månsson ISBN: 91-44-00327-7 Kommentar: Förslag till matematikdelen
 4. Matematisk analys för ekonomer Författare: Sydsaeter, Knut Kommentar: Extraläsning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: G1N
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0182 Anmälningskod: SLU-20127 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%