Ny sökning
NA0172

Applied Econometrics

Kursen tar upp multivariata regressionsmodeller, icke-linjära regressionsmodeller, paneldata, instrumentvariabelanalys, "regression discontinuity designs", samt skillnader mellan experimentella och kvasi-experimentella metoder. Kursen kommer också ta upp sätt att tackla ekonometriska problem i tillämpad forskning, som till exempel bortfall, alternativa utfall, icke-slumpmässiga urval och extremvärden. Kursen kommer även ta upp olika ekonometriska och statistiska approacher, som till exempel det potentiella utfallsramverket, reducerad form-skattning och strukturell estimering. Kursen är datorintensiv och kommer använda statistikprogrammet STATA.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0172

Läsåret 2023/2024

Applied Econometrics (NA0172-30333)

2024-02-15 - 2024-03-19

Läsåret 2022/2023

Applied Econometrics (NA0172-30135)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Applied Econometrics (NA0172-30213)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Applied Econometrics (NA0172-30196)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Applied Econometrics (NA0172-30174)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Applied Econometrics (NA0172-30203)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Applied Econometrics (NA0172-30058)

2018-02-12 - 2018-03-25

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

* Obligatorisk

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronom nationalekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0172 Anmälningskod: SLU-30232 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%