Ny sökning
NA0138

Politisk utvärdering

After completing the course, the student shall have acquired good knowledge of different methods for evaluating the effects of politically decided reforms and measures and of the strengths and limitations of the different methods.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0138

Läsåret 2023/2024

Politisk utvärdering (NA0138-40166)

2024-03-20 - 2024-04-25

Läsåret 2022/2023

Politisk utvärdering (NA0138-40091)

2023-03-22 - 2023-04-27

Läsåret 2021/2022

Politisk utvärdering (NA0138-40113)

2022-03-24 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Politisk utvärdering (NA0138-40090)

2021-03-24 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Politisk utvärdering (NA0138-40080)

2020-03-25 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Politisk utvärdering (NA0138-40129)

2019-03-26 - 2019-05-02

Läsåret 2017/2018

Politisk utvärdering (NA0138-40048)

2018-03-19 - 2018-04-29

Läsåret 2016/2017

Politisk utvärdering (NA0138-40030)

2017-03-20 - 2017-04-30

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

*Angrist, Joshua David; Pischke, Jörn-Steffen.*Mostly harmless econometrics : an empiricist's companion

Princeton: Princeton University Press, cop. 2009

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Agronom nationalekonomi Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Nationalekonomi Nationalekonomi
Kurskod: NA0138 Anmälningskod: SLU-40125 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%