Ny sökning
MS0065

Grundläggande matematisk statistik

Som ingenjör kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data. I ett litet projekt får du analysera data inom energiområdet.

Matematisk statistik kallas ibland ”slumpens matematik” och kunskaper inom området är viktigt för en ingenjör. I sannolikhetsläran får du en överblick över de vanligaste matematiska beskrivningarna för slumpmässiga förlopp, medan du i statistisk inferens möter några vanliga statistiska metoder för analys av insamlade data, t.ex. t-test och regressionsanalys.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du i datorövningar med frågeställningar kring data och tillämpar mot slutet dina kunskaper i ett eget litet projekt, baserat på problemställningar inom energisystem.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MS0065-10210 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MS0065

Läsåret 2020/2021

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10238)

2020-08-31 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10185)

2019-09-02 - 2019-11-03

Läsåret 2018/2019

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10104)

2018-09-03 - 2018-10-28

Läsåret 2017/2018

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10019)

2017-08-28 - 2017-10-29

Läsåret 2016/2017

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10037)

2016-08-29 - 2016-10-23

Läsåret 2015/2016

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10254)

2015-08-31 - 2015-11-01

Läsåret 2014/2015

Grundläggande matematisk statistik (MS0065-10100)

2014-09-01 - 2014-11-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Stokastik för ingenjörer (2 uppl). Författare: Jesper Rydén. [Stokastik för ingenjörer (2 uppl).] (https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/matematik-och-statistik/matematisk-statistik/stokastik-for-ingenjorer/)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G1F) Kurskod: MS0065 Anmälningskod: SLU-10210 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%