New search
MS0065

Basic Mathematical Statistics

Som ingenjör kan du komma i kontakt med slumpmässiga fenomen, t.ex. osäkerhet hos mätdata. I denna kurs får du en introduktion till hur matematiska modeller kan användas för att dra slutsatser kring insamlade data. I ett litet projekt får du analysera data inom energiområdet.

Matematisk statistik kallas ibland ”slumpens matematik” och kunskaper inom området är viktigt för en ingenjör. I sannolikhetsläran får du en överblick över de vanligaste matematiska beskrivningarna för slumpmässiga förlopp, medan du i statistisk inferens möter några vanliga statistiska metoder för analys av insamlade data, t.ex. t-test och regressionsanalys.

Vid praktiskt arbete med data är det viktigt att kunna välja en lämplig metod för ett givet problem, och att kunna utvärdera resultatet från en metod och dra rimliga slutsatser. I kursen arbetar du i datorövningar med frågeställningar kring data och tillämpar mot slutet dina kunskaper i ett eget litet projekt, baserat på problemställningar inom energisystem.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

MS0065-10210 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for MS0065

Academic year 2020/2021

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10238)

2020-08-31 - 2020-10-25

Academic year 2019/2020

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10185)

2019-09-02 - 2019-11-03

Academic year 2018/2019

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10104)

2018-09-03 - 2018-10-28

Academic year 2017/2018

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10019)

2017-08-28 - 2017-10-29

Academic year 2016/2017

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10037)

2016-08-29 - 2016-10-23

Academic year 2015/2016

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10254)

2015-08-31 - 2015-11-01

Academic year 2014/2015

Basic Mathematical Statistics (MS0065-10100)

2014-09-01 - 2014-11-09

Syllabus and other information

Litterature list

  1. Stokastik för ingenjörer (2 uppl). Författare: Jesper Rydén. [Stokastik för ingenjörer (2 uppl).] (https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/matematik-och-statistik/matematisk-statistik/stokastik-for-ingenjorer/)

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Energy Systems Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12684 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Mathematical Statistics
Course code: MS0065 Application code: SLU-10210 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Energy and Technology Pace: 35%