Ny sökning
LV0130

Livsmedelsteknologi

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om livsmedel och hur de tillverkas. I kursen varvas teori med praktiska övningar och studiebesök för att du ska få en bred överblick av teknologier i livsmedelsbranschen.

Förståelse för hur kvalitetsegenskaper hos livsmedel såsom sammansättning, hållbarhet och sensoriska egenskaper styrs av råvarans egenskaper och tillverkningsprocesser är en viktig aspekt i produktion av högkvalitativa livsmedel. Förutom ämneskunskap ger kursen dig verktyg för kritiskt tänkande, samarbete och utveckling av olika presentationstekniker.

Under kursens gång får du genom föreläsningar, grupparbeten, laborationer och problemlösning lära dig om framställning av både animaliska och vegetabiliska livsmedel. Förutom oss lärare och forskare får du dessutom träffa inbjudna experter från olika delar av livsmedelsindustrin.

Information från kursledaren

Welcome to the Food Technology course (LV0130, 15 hp) spring term 2024, starting by the Roll call Monday January 15 at 10:15-12:00 in C212, in Biocentrum This part is mandatory!

We plan for a campus-based course with hybrid elements meaning to have some activities in zoom or as recorded lectures. Therefore, it is important that you already now download and install Zoom; se more on Studentwebb page:
https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/computer-software/

The course will focus on foods and how they are produced. We will combine theory with problem-based learning, invited speakers and manufacture of homemade dairy products. There will be written examinations on Campus Ultuna in March. A preliminary schedule will be available on the course homepage. The schedule might be upgraded until the course start!

Detailed information about the course structure and its different activities will be given during the Roll call, January 15, 2024

Course literature can be found on the course homepage. If you have changed your plans and decided not to participate in the course, please inform me ASAP by sending an e-mail to monika.johansson@slu.se. This facilitates the final planning of the course and makes room for additional students.

Important!! If you are not already SLU student you must sign up for your campus account on time. Information about how to do this can be found here: https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list

It is important that you register yourself to the course and you can do this via the student web (Ladok Student). However, to do this, you must have enabled your campus account.

We look forward to seeing you January 15!!
Again, a warm welcome to the course!
Course leaders

Monika Johansson and Saeid Karkehabadi

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-03-12 och 2024-04-02

Andra kursvärderingar för LV0130

Läsåret 2023/2024

Livsmedelsteknologi (LV0130-30287)

2024-01-15 - 2024-03-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

**The book ****Food Processing Technology - Principles and Practice (4th Edition); ISBN: **978-0-08-101907-8

Is available as an E-book via Knovel or Elsevire

https://www.sciencedirect.com/book/9780081019078/food-processing-technology

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0130 Anmälningskod: SLU-30301 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%