Ny sökning
LU0080

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling

I den här kursen får du utveckla din förmåga att samla in, ordna och analysera empiriska material, samt förmågan att kunna presentera resultaten i vetenskaplig text. Du ska också kunna resonera kring styrkor och svagheter vid olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas. Exempel på metoder som du får möta under kursen är intervjuer, deltagande observation, enkäter, statistisk bearbetning- och diskursanalys. Stor vikt läggs vid generella kompetenser.

Information från kursledaren

Hej och välkommen till kursen Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080)!

Vi ser framemot kursstart och lära känna er allesammans.

Den litteratur som ni behöver hittar ni på Canvas i god tid innan kursstart. Här finns även detaljerade läsanvisningar, betygskriterier, seminarieinstruktioner etc.

Särskild information riktad till er som avslutar era utbytesstudier efter kursstart publiceras i början av januari 2023. Vid frågor, kontakta Linus Rosén (linus.rosen@slu.se).

Allt gott och önskan om en god jul!

//Linus och Ida

Ps. Kom ihåg att registrera er i Canvas så ni får tillgång aktuell kursinformation o s v.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LU0080-30106 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0080

Läsåret 2021/2022

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30216)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30217)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30158)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30148)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30041)

2018-01-15 - 2018-03-25

Läsåret 2016/2017

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30020)

2017-01-16 - 2017-03-26

Läsåret 2015/2016

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30169)

2016-01-18 - 2016-03-27

Läsåret 2014/2015

Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080-30104)

2015-01-19 - 2015-03-29

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landsbygdsutveckling Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0080 Anmälningskod: SLU-30106 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Studietakt: 100%