New search
LU0080

Social Science Methodology for Rural Development

I den här kursen får du utveckla din förmåga att samla in, ordna och analysera empiriska material, samt förmågan att kunna presentera resultaten i vetenskaplig text. Du ska också kunna resonera kring styrkor och svagheter vid olika metoder. Både kvantitativa och kvalitativa sätt att analysera empirin behandlas. Exempel på metoder som du får möta under kursen är intervjuer, deltagande observation, enkäter, statistisk bearbetning- och diskursanalys. Stor vikt läggs vid generella kompetenser.

Information from the course leader

Hej och välkommen till kursen Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling (LU0080)!

Vi ser framemot kursstart och lära känna er allesammans.

Den litteratur som ni behöver hittar ni på Canvas i god tid innan kursstart. Här finns även detaljerade läsanvisningar, betygskriterier, seminarieinstruktioner etc.

Särskild information riktad till er som avslutar era utbytesstudier efter kursstart publiceras i början av januari 2023. Vid frågor, kontakta Linus Rosén (linus.rosen@slu.se).

Allt gott och önskan om en god jul!

//Linus och Ida

Ps. Kom ihåg att registrera er i Canvas så ni får tillgång aktuell kursinformation o s v.

Course evaluation

The course evaluation is now closed

LU0080-30106 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for LU0080

Academic year 2021/2022

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30216)

2022-01-17 - 2022-03-23

Academic year 2020/2021

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30217)

2021-01-18 - 2021-03-23

Academic year 2019/2020

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30158)

2020-01-20 - 2020-03-24

Academic year 2018/2019

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30148)

2019-01-21 - 2019-03-25

Academic year 2017/2018

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30041)

2018-01-15 - 2018-03-25

Academic year 2016/2017

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30020)

2017-01-16 - 2017-03-26

Academic year 2015/2016

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30169)

2016-01-18 - 2016-03-27

Academic year 2014/2015

Social Science Methodology for Rural Development (LU0080-30104)

2015-01-19 - 2015-03-29

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: No Cycle: Bachelor’s level (G2F)
Subject: Rural Development Rural Development
Course code: LU0080 Application code: SLU-30106 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Pace: 100%